Darba aizsardzības vadītājs darbā izveido ugunsdrošības, civilās aizsardzības un darba aizsardzības organizatorisko struktūru un sistēmu organizācijā, izstrādā darba aizsardzības un darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu plānus, kontrolē organizācijā darba vides uzlabošanas pasākumus un darba aizsardzības un ugunsdrošības ievērošanu.

Darba aizsardzības vadītājs darbā:
 • izveido ugunsdrošības, civilās aizsardzības un darba aizsardzības organizatorisko struktūru un sistēmu organizācijā;
 • izstrādā darba aizsardzības un darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu plānus;
 • izstrādā darbiniekiem saprotamas un viegli uztveramas drošības instrukcijas;
 • nosaka un novērtē organizācijā darba vides un ugunsdrošības riska faktorus;
 • veic darba vides un nodarbināto veselības analīzi organizācijā;
 • nosaka darba vides un ugunsdrošības risku prioritātes un plāno preventīvos pasākumus risku novēršanai vai mazināšanai līdz praktiski iespējamam zemākajam līmenim;
 • nodrošina darbiniekiem saprotamu un ērti lietojamu informāciju par rīcību ārkārtas vai nestandarta situācijās;
 • izvērtē darbam nepieciešamos individuālos un kolektīvos  aizsardzības līdzekļus;
 • plāno nepieciešamos laboratoriskos mērījumus darba vidē;
 • sastāda profesiju sarakstu, pēc kura darbinieki jānosūta uz obligātajām medicīniskajām veselības pārbaudēm;
 • organizē operatīvu nelaimes gadījumu izmeklēšanu;
 • kontrolē organizācijā darba vides uzlabošanas pasākumus un darba aizsardzības un ugunsdrošības ievērošanu:
 • apseko organizācijas darba vidi un novērtē riskus darba vietās;
 • veic drošības auditus degvielas uzpildes stacijās ar uzņēmumā iekšēji noteikti regularitāti – parasti tas ir vismaz vienu reizi gadā katrā degvielas uzpildes stacijā.
 • veic regulāras darbinieku apmācības drošības jomā;
 • izvērtē sadarbības partneru drošības prasības, veic auditus pie sadarbības partneriem.
Darba aprīkojums:

strādā ar datoru un lieto darbam nepieciešamās datorprogrammas. Izmanto saziņas līdzekļus, piemēram, stacionāro un mobilo tālruni.

Darba apstākļi:

astoņu stundu darba diena birojā. Audits notiek degvielas uzpildes stacijās un citās uzņēmumam piederošās teritorijās. 

Darba iespējas:
var strādāt jebkurā valsts vai privātā uzņēmumā, kurā nepieciešams kontrolēt darba aizsardzības noteikumu izpildi, kā arī konsultēt uzņēmumus darba aizsardzības jautājumos, strādājot konsultāciju uzņēmumā vai kā pašnodarbinātā persona vai individuālais komersants.