Darba aizsardzības speciālistam nepieciešamā izglītība ir atkarīga no darbinieku skaita uzņēmumā un uzņēmuma darbības jomas*. Zināšanas darba aizsardzības jomā iedalās: pamatlīmeņa zināšanas, kuras apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmā akreditētā izglītības iestādē; augstākā līmeņa zināšanas (1. un 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība), ko apgūst augstskolās. 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā maģistra studiju programma

Papildu informācija

Atjaunots 2024. gada 16. februārī
Publicēts 2016. gada 12. aprīlī