Intervija ar Daci Čivču,

darba aizsardzības vadītāju uzņēmumā Statoil

Kāda ir Tava izglītība?

Kad pabeidzu 12. klasi, nezināju, ko darīt tālāk. Kā daudzi jaunieši, iestājos  juristos. Pēc trešā studiju gada sāku meklēt darba vietu, bet nozarē ir liela konkurence, un labu darbu atrast ir grūti. Sagadījās, ka praksi izgāju Valsts Darba inspekcijā, kur pirmo reizi saskāros ar darba aizsardzības jautājumiem. Arī tētis, kuram ir uzņēmums ražošanā, pārliecināja, ka darba aizsardzība ir perspektīva nozare.

Sākumā pabeidzu 60 stundu apmācību kursu darba aizsardzībā, kas ir pamatlīmenis, lai drīkstētu strādāt uzņēmumos bez bīstamības riska. Ja uzņēmums ir ar paaugstinātu bīstamības risku, speciālistam ir jābūt ar augstāko izglītību darba aizsardzībā.

Tādējādi mana pirmā augstākā izglītība ir juridiskā, savukārt Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes maģistrantūrā ieguvu otro – darba aizsardzībā. Studijas iedod pamatzināšanas, bet reālajā darba praksē saproti, ka jāturpina lasīt, kas notiek pasaulē šajā jomā. Sekoju pasaules valstu, piemēram, Anglijas, standartiem,  jo viņi noteikuši augstas prasības darba drošībā. Ir labi zināt svešvalodas.

Kāda bija sajūta, uzsākot darbu paaugstinātas bīstamības riska uzņēmumā?

Sākumā biju nobijusies, jo degvielas uzņēmumā ir sprādzienbīstama vide.

Viena lieta ir drošība degvielas uzpildes stacijās, pavisam cita - drošība naftas terminālos, kur degvielu uzglabā lielās tvertnēs.

 

Gan DUS, gan terminālī  ir sava specifika un savi riski – terminālī tie šķietami ir lielāki, bet iespējamība kaut kam notikt ir mazāka nekā DUS, kur ik dienu apgrozās ļoti daudz cilvēku. Nepārtraukti jāatceras, ka ikdienā darbinieki atrodas vidē, kura var būt sprādzienbīstama, tādēļ ļoti būtiski ir izvērtēt dažādus ugunsdrošības riskus. Piemēram, naftas termināļa darbiniekiem ir jāstrādā augstumā, tādēļ darbinieki jānodrošina ar pretkritiena aizsardzības sistēmām, vienlaikus jāatceras, ka šai sistēmai jābūt tādai, kas nerada dzirksteli.   

Kādi ir darba aizsardzības speciālista pienākumi?

Oficiāli uzņēmumā esmu vides veselības un drošības speciāliste. Uzņēmumi var izvēlēties arī izmantot ārpakalpojumus, taču ieguvumi ar „savu cilvēku” ir tādi, ka, esot uz vietas, labāk pārzinām iekšējos procesus un riskus līdz sīkumiem.

Darba vides risku vērtējums ir viens no darba aizsardzības speciālista galvenajiem uzdevumiem. Viena lieta ir apzināt risku, bet tālāk seko informācijas izvērtēšana un apstrāde. Šajā procesā speciālists var likt lietā savu radošo garu, kā instrukcijas un vadlīnijas padarīt interesantas un saprotamas.

Piemēram, DUS darbiniekam ilgstoši ir jāstāv kājās un darbs notiek tempā, ir nakts maiņas, nākas saskarties ar ķīmiskām vielām - mērot degvielu vai tīrot telpas.

Mans pienākums ir saprotamā veidā izstrādāt instrukcijas.

Tās var būt rakstveida, video vai e-apmācību veidā.  Rādām darbiniekiem reāli uzfilmētas situācijas DUS, ko esam uzņēmuši ar video kamerām stacijās, un stāstām, kā ir jāreaģē.

Nereti sadarbojamies ar speciālistiem no vides dienesta, jo svarīgs nosacījums mūsu darbībā ir neradīt kaitējumu dabai.

Regulāri darbiniekiem rīkojam dažādas drošības apmācības. Tās balstām uz praktiskiem piemēriem, kā arī imitējam bīstamas situācijas, piemēram, laupīšanu, izejam cauri darbībai, kā rīkoties šādā situācijā, sev nekaitējot un nepakļaujot sevi riskam. Šādās apmācībās saņemam atgriezenisko saiti: ja redzam, ka ir punkti, kas nav izpildāmi, ir jāmaina to interpretācija.

Veicam audita vizītes, vismaz reizi gadā esam katrā stacijā, termināli pārbaudām divas reizes gadā. Audita laikā pārbaudām darba drošības īstenošanu, runājam ar darbiniekiem, pārbaudām, vai aizsardzības līdzekļi  ir pieejami un  lietošanas kārtībā, izvērtējam ugunsdrošību. Izmēģinām, vai strādā trauksmes pogas, videonovērošana un signalizācija.

Mums ir sava apsardzes vienība, kura piedalās zagļu ķeršanā, jo stacijas darbinieks nedrīkst skriet pakaļ zaglim, lai neapdraudētu veselību. Mūsu pārziņā ir visu staciju video novērošanas sistēma. Pēc policijas lūguma izdodam pieprasītos video materiālus. Jebkura mazākā zādzība stacijā, arī šokolādes tāfelītes, tiek fiksēta, un tiek rakstīts iesniegums policijai.

Savukārt birojā darba aizsardzības speciālists mēra apgaismojumu, novērtē darba vietas ergonomiku, kā izvietots dators, lai ir atbilstoša ventilācija, vai darbinieks ir noregulējis atbilstoši savu darba krēslu un vai vispār darba vietas iekārtojums ir ērts..

Kāds ir darba sadalījums – auditam, dokumentu sagatavošanai?

Auditus DUS veicam diezgan bieži, reizi gadā esam katrā stacijā. Naftas terminālī esam divas reizes gadā. Pārējā laikā apkopojam informāciju, datu bāzē reģistrējam bīstamās situācijas, uz kuru pamata varam apzināt iespējamos riskus.

Daudz laika paiet instrukciju sagatavošanai un pārstrādāšanai, kas noteikts ar likumdošanu un ko nedrīkst neievērot. 

Izstrādājam ērti lietojamus un uzskatāmus materiālus darbiniekiem, piemēram, dažādu risku pamācības, kurās ir gan attēli, gan apraksti. Piemēram, katrā DUS pie kases ir maza rokasgrāmata, kurā ātri var ieskatīties, ja kāds netīšām iebraucis degvielas sūknī vai negadījums noticis automazgātuvē. Papildus darbinieku atbalstam strādā 24h Statoil krīzes telefons, uz kuru darbinieks var zvanīt, lai saņemtu atbalstu jebkurā ārkārtas vai nestandarta situācijā.

Vai darbā gūsti gandarījumu?

Man  patīk vadīt darbinieku apmācības. Piemēram, kāda mūsu darbiniece bija aculieciniece avārijai uz ceļa. Viņa zināja, ka jāizsauc glābējdienesti, ka jāpaliek pie cietušā, kurš bija iesprostots mašīnā, nevis jāliek nelaimes vietas foto sociālajos tīklos. Vēlāk viņa mums pateicās, ka esam iemācījuši, kā pareizi rīkoties, sniedzot pirmo palīdzību. Esmu gandarīta, ka varu sniegt darbiniekiem vērtīgus drošības padomus un likt aizdomāties par drošību ne tikai darbā, bet arī ikdienā. Cilvēks ir uzņēmuma svarīgākais resurss, tāpēc cilvēkdrošībai būtu jābūt katra uzņēmuma prioritātei.

Divus gadus bijām Zelta ķiveres ieguvēji. Tas ir augstākais novērtējums labas prakses balvai darba aizsardzībai Latvijā. Savā profesijā strādāju ar lielu entuziasmu, un man patīk darbs, ko es daru. Ja uzņēmums patiesi izprot darba aizsardzības speciālista nozīmi un neskatās tikai uz ķeksīti, kas obligāti jāizpilda, bet dod zaļo gaismu darbā, tad ir gandarījums.

Atjaunots 2017. gada 16. februārī
Publicēts 2016. gada 12. aprīlī