Sabiedrisko attiecību speciālists izstrādā un realizē uzņēmuma / iestādes ārējās un iekšējās komunikācijas plānus un taktiku  - piedalās uzņēmuma / iestādes vizuālā tēla izveidē, organizē sabiedrības informēšanu par sniegtajiem pakalpojumiem un precēm, sagatavo plašsaziņas līdzekļiem paredzētus informatīvos materiālus.

Sabiedrisko attiecību speciālists darbā:
 • nodrošina atvērtu komunikāciju starp uzņēmumu un sabiedrību, lai veicinātu atbalstu uzņēmuma darbībai, veidotu labvēlīgu attieksmi, mērķtiecīgi celtu uzņēmuma un tā produkcijas vai pakalpojumu prestižu;
 • izstrādā komunikācijas un/vai masu mediju stratēģiju;
 • izstrādā komunikācijas plānu dažādu krīžu situāciju risināšanai, lai vajadzības gadījumā saglabātu pozitīvu uzņēmuma tēlu, prognozētu un novērstu iespējamos konfliktus;
 • saziņā ar sabiedrību pārstāv sava darba devēja viedokli;
 • sadarbojas ar masu medijiem (laikrakstiem, televīziju, žurnāliem, avīzēm, portāliem), izmanto sociālos medijus/tīklus;
 • gatavo preses relīzes (ziņas medijiem), kurā atspoguļo uzņēmuma aktualitātes un viedokli;
 • koordinē uzņēmuma pārstāvju intervijas radio un televīzijā;
 • seko līdzi informācijai par uzņēmumu publiskajā telpā un masu medijos;
 • piedalās uzņēmuma informatīvo kampaņu un pasākumu organizēšanā, nodrošina to atspoguļošanu masu medijos;
 • piedalās uzņēmuma mājas lapas satura plānošanā, izstrādē un aktualizēšanā;
 • piedalās uzņēmuma vizuālā tēla izveidē, organizē uzņēmuma reprezentācijas materiālu izstrādi, piemēram, vizītkartes un suvenīrus;
 • gatavo dažādus elektroniskus un drukātus informatīvos materiālus, piemēram, bukletus, brošūras, plakātus;
 • veido uzņēmuma iekšējo komunikāciju, piemēram, veido uzņēmuma iekšējo avīzi, rīko formālus un neformālus pasākumus, nodrošina informācijas apriti starp vadību un darbiniekiem.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, printeri, skeneri, kopēšanas aparātu, tālruni un citu biroja tehniku, specializētas datorprogrammas, sociālos tīklus, prezentāciju rādīšanai izmanto projektoru, ekrānu.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, taču, reaģējot uz krīzes situācijām, var būt darbs arī brīvdienās, svētkos vai vēlās vakara stundās; darbs ar paaugstinātu stresa līmeni, jo jāspēj ātri reaģēt dažādās situācijās, novērst un risināt konfliktus; ikdienā intensīvi saskaras ar dažādiem cilvēkiem, iespējama komunikācija svešvalodās.

Darba iespējas:

var strādāt valsts uz privātajos uzņēmumos, nevalstiskajās organizācijās, kā arī sabiedrisko attiecību vai reklāmas uzņēmumos, kas piedāvā ārpakalpojumus.