Grāmatvedis veic uzņēmuma, iestādes vai organizācijas finansiālo operāciju pilnu uzskaiti.

Grāmatvedis darbā:

  • nodrošina savlaicīgu finanšu informācijas apkopošanu apstrādi un finanšu rādītāju aprēķināšanu;
  • analizē uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus;
  • gatavo finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas;
  • apkopo, plāno un kontrolē finanšu resursu sadali;
  • izstrādā priekšlikumus uzņēmuma finansiālās darbības pilnveidošanai;
  • apmeklē mācību kursus un seminārus;
  • nodrošina Latvijas Republikas normatīvo aktu un starptautisko tiesību normu ievērošanu un piemērošanu grāmatvedības jomā.

Darba aprīkojums

Biroja tehnika (dators, portatīvais dators, kopētājs, printeris u.tml.) un grāmatvedības programmatūra, likumi un citi normatīvie akti grāmatvedības jomā.

Darba apstākļi

Strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu, taču reizēm strādā arī vakaros vai brīvdienās.

Darba iespējas

Grāmatvedis strādā uzņēmumos, iestādēs un organizācijās vai kā pašnodarbinātais. Šajā amatā ir nozīmīgas izaugsmes iespējas. Darbu var sākt kā grāmatveža palīgs un, gūstot darba pieredzi, var kļūt par vecāko grāmatvedi, galveno grāmatvedi, nodaļas vadītāju, finanšu direktoru u.tml. Karjeras izaugsme grāmatvedības un finanšu jomā nozīmē ne tikai sarežģītākus uzdevumus un lielāku atbildību, bet arī atbilstošu algas pieaugumu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt pacietīgam, uzmanīgam, akurātam, ar loģisko domāšanu, korektam, nedrīkst pieļaut kļūdas; jābūt neatlaidīgam, ja kaut kas nesanāk, ir jāturpina meklēt problēma un tā jānovērš; jābūt spējai kvalitatīvi veikt atkārtotas darbības; jābūt labām koncentrēšanās spējām; jābūt labām komunikācijas prasmēm; jābūt izpratnei par grāmatvedības un nodokļu likumdošanu.

Publicēts 2021. gada 9. jūnijā