Lai strādātu par personāla atlases speciālistu, vēlams iegūt personāla speciālista izglītība augstākajā pakāpē (vai augstākā izglītība jomā, kuras darbnieku atlasē uzņēmums darbojas).

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Profesionālā bakalaura studiju programma

Profesionālā maģistra studiju programma

Papildu informācija

Konkrētas studiju programmas tieši personāla atlases speciālistiem Latvijā nav pieejamas, papildu zināšanas var iegūt ārzemju tiešsaistes kursos:

Atjaunots 2024. gada 17. februārī
Publicēts 2019. gada 27. decembrī