Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvu viesu uzņemšanu un apkalpošanu viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm. Viesmīlības pakalpojumu speciālists organizē un attīsta vietējās tūrisma aktivitātes, kā arī sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu.

Viesmīlības pakalpojumu speciālists darbā:

  • uzņem un apkalpo viesus - pieņem rezervēšanas pasūtījumus, sagaida un reģistrē viesus, ierāda apmešanās vietu, piedāvā viesiem tūrisma produktus, pakalpojumus un aktivitātes, veic skaidras un bezskaidras naudas norēķinus ar viesiem, lietojot kases un kredītkaršu aparātus;
  • sazinās ar klientiem valsts valodā un svešvalodās;
  • ievēro viesmīlības pamatprincipu  - pozitīva komunikācija, profesionālā ētika, veido komfortablu vidi klientam;
  • klāj galdus atbilstoši apkalpošanas veidam;
  • veic pieprasījuma pētīšanu (klientu aptaujas, anketēšana un citi), izvērtē pieprasījumu un savas kompetences ietvaros izstrādā priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai;
  • ievēro vispārējos darba drošības un ugunsdrošības noteikumus;
  • ievēro darba higiēnas prasības;
  • organizē telpu un vides sakārtošanu darbam un beidzot darbu.

Darba aprīkojums:

viesmīlības pakalpojumu speciālistam darbā var būt formas tērps, ja uzņēmumā ir pieņemts noteikts ģērbšanās stils; darba aprīkojums atkarīgs no viesmīlības uzņēmuma darbības jomas, piemēram, kempingā  - tūrisma, sporta un atpūtas inventāra aprīkojums (laivas, velosipēdi, slēpes u.c.).

Darba apstākļi:

viesmīlības pakalpojumu speciālists strādā gan telpās, gan ārā, piemēram, kempingā; strādā maiņu darbu, darbs var būt vēlu vakaros un brīvdienās; profesija ir saistīta ar darbu uz kājām; komunikācija ar klientiem notiek arī svešvalodās.

Darba iespējas:

viesmīlības pakalpojumu speciālists var būt darba ņēmējs vai būt pašnodarbināta persona, kura veic individuālo komercdarbību, kā arī var veidot savu uzņēmumu, piemēram, SIA (Sabiedrību ar ierobežotu atbildību); var strādāt tūrisma uzņēmumos un tūristu mītnēs – viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās, kempingos, pansijās.

Iespējamais atalgojums:

viesmīlības pakalpojumu speciālists vidēji mēnesī nopelna sākot no 1000 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojums ir atkarīgs no Latvijas reģiona un uzņēmuma, kurā strādā, kā arī sezonas.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāprot svešvalodas, jābūt sabiedriskam, pacietīgam, elastīgam un klientu atbalstošam, jāpiemīt gribasspēkam un vēlmei attīstīties, lai veidotu jaunus pakalpojumus, paplašinātu un uzlabotu viesu atpūtas iespējas.

Publicēts 2019. gada 18. septembrī