Tūristu grupas pavadonis darbā:
 • pavada tūristu grupas vai individuālos tūristus ceļojumu laikā;
 • iepazīstina tūristus ar konkrēto maršrutu, ceļojuma laikā sniedz ari gida pakalpojumus;
 • sagatavo maršrutam nepieciešamo ceļa informāciju (kartes, video u.c.) un seko līdzi, lai maršruta norise atbilstu paredzētajai programmai un laika grafikam;
 • kārto tūristu ceļojumam nepieciešamo dokumentāciju (organizē vīzu iegūšanu, kārto ceļojuma dokumentus uz robežām un saistībā ar transportu un ēdināšanu, rezervē viesnīcas un piesaka ekskursijas);
 • plāno un organizē transportu un ēdināšanu, kā arī tūristu iekārtošanos naktsmītnēs;
 • informē tūristus par personīgo drošību ceļojuma laikā;
 • kontrolē ceļojumam plānoto līdzekļu izlietojumu;
 • risina problēmsituācijas ceļojuma laikā (dokumentu nozaudēšana, nelaimes gadījums, pārkāpumi);
 • sagatavo atskaiti par veiktajiem ceļojumiem;
 • veido jaunus ceļojumu maršrutus un programmas.
  Darba aprīkojums:

  lieto datoru ar interneta pieslēgumu, kartes, dažādus drukātos materiālus par kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī biroja tehniku, mobilo un stacionāro tālruni.

  Darba apstākļi:

  darba laiks nav reglamentēts, saistīts ar īsākiem vai ilgākiem komandējumiem; darbs ziemā un vasarā, telpās, ārā un transportā; jāstrādā dažādās klimatiskajās, laika un reljefa zonās; jāpārvietojas ar dažādiem transporta līdzekļiem; labi jāorintējas pēc kartes; jāsaskaras ar dažādu valstu, kultūru un nacionalitāšu cilvēkiem, sazinoties arī svešvalodās; nepieciešamas organizatora spējas; darbs var būt psiholoģiski saspringts, fiziski nogurdinošs (slodze kājām un balsij), ar paaugstinātu stresa un atbildības līmeni, intelektuālo spriedzi; jāspēj darboties un pieņemt lēmumus neordinārās situācijās; jāiegaumē liels informācijas apjoms.

  Darba iespējas:

  var strādāt tūrisma uzņēmumos vai arī strādāt kā pašnodarbinātā persona vai individuālais komersants, piedāvājot pakalpojumus  tūrisma uzņēmumiem vai individuāliem klientiem.