Psiholoģiskā un sociālā atbalsta centra speciālisti sniedz palīdzību bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, ģimenēm un pāriem, kā arī organizācijām un darba kolektīviem dažādu psiholoģisku vai sociālu jautājumu un problēmu risināšanā. Šeit palīdzību var saņemt arī krīzes situācijā nonākuši cilvēki.
Centra psihologi piedāvā klientiem individuālās, ģimenes un grupu konsultācijas savu resursu apzināšanai un problēmu risināšanai. Šeit var veikt psiholoģisko izpēti. Centra speciālisti veido arī dažādas atbalsta grupas, piemēram, no vardarbības cietušajiem, audžuģimenēm, darba meklētājiem u.c.
Sociālā atbalsta speciālisti palīdz atrisināt sociālās problēmas un sniedz materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušiem cilvēkiem, vienlaikus attīstot šo cilvēku resursus, lai veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Palīdzība tiek sniegta arī cilvēkiem, kuriem ir grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.
Centrā iespējams saņemt atbalstu arī personiskās vai organizācijas izaugsmes, nodarbinātības un karjeras plānošanas jautājumos.

Atjaunots 2022. gada 27. janvārī