Pirts meistars ir persona, kura novērtē katra klienta fizisko un emocionālo stāvokli, izstrādā, plāno un veic radošas un individualizētas pirts procedūras. Konsultē klientu par veselīgu dzīvesveidu.  

Pirts meistars darbā:

 • novērtē klientu fizisko un emocionālo stāvokli;
 • pārzina dažādus augus un to ārstnieciskās iedarbības;
 • izmanto pamatzināšanas ķīmijā;
 • pārzina un izmanto tautas tradīcijas un tautas ārstniecības metodes;
 • strādā pēc īpašiem mēness fāžu un saules kalendāriem;
 • izmanto latviešu dainas un tautasdziesmas;
 • kurina dažādu temperatūru pirtis;
 • pārzina psiholoģijas pamatus;
 • komunicē ar klientiem;
 • rūpējas par malkas krājumiem pirts procedūrām;
 • nepieciešamības gadījumā sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • nodrošina vides aizsardzību;
 • ievēro vispārējos darba drošības un ugunsdrošības noteikumus;
 • ievēro darba higiēnas prasības.

Darba aprīkojums:

pirts meistars darbā parasti ir īpašā pirts tērpā, un ļoti stingri ievēro darba aizsarglīdzekļu un higiēnas līdzekļu izmantošanu (pirts cepure, dezinfekcijas līdzekļi u.c.). Darbā izmanto: dažādu veidu pirts slotas, skrubjus, ēteriskās eļļas un citus ķermeņa kopšanas produktus. Priekšrokas tiek dota bioloģiskiem materiāliem jeb ekoproduktiem. Tāpat tiek izmantotas biroja iekārtas (dators, kopētājs, printeris u.tml.), uzņēmuma iekšējās kārtības, lietvedības un grāmatvedības programmas, ja pirts meistars ir individuālais komersants.

Darba apstākļi:

Pirts meistaram ir aktīvs darbs ar lielu fizisko slodzi rokām un mugurai, jo jāstrādā piespiedu pozās. Tāpat darbs ir saistīts ar dažādiem ķermeņu kopšanas līdzekļiem, ēteriskajām eļļām un to tvaikiem. Darbu veic individuāli vai pāros. Darbs notiek pēc iepriekš sastādīta grafika. Pārsvarā darbs ir brīvdienās un svētku dienās. Jāņem vērā, ka klienti ir dažādu tautību pārstāvji un iespējama nepieciešamība pēc svešvalodu zināšanām.

Darba iespējas:

Pirts meistars var strādāt ārstniecības iestādēs, SPA salonos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Iespējamais atalgojums:

Pirts rituālu cenas ir atrodamas katra pirtnieka mājas lapās vai sazinoties individuāli. Maksa par pakalpojumu ir atkarīga no rituāla veida, kuru cenas svārstās no 100 līdz pat 250 Eiro. Pirts meistara atalgojums ir ļoti atkarīgs no paša pirts meistara kvalifikācijas, klientu daudzuma un izvēlētās darba slodzes (pamatdarbs vai papildus darbs), kā arī no Latvijas reģiona un uzņēmuma, kurā strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt precizitātei, paškontrolei, atbildības izjūtai, pacietībai, empātijai, jāpārzina skaistumkopšanas pamati, cilvēka anatomija, jābūt pamatzināšanām astroloģijā, jāorientējas kosmētisko produktu klāstā, jāprot kalkulēt skaistumkopšanas līdzekļu maisījumi, jābūt organizētam, jāpiemīt elastībai dažādās situācijās, tolerancei, jābūt aktīvam un ar ļoti labu fizisko izturību, jābūt vēlmei pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas, jāpārzina valsts valoda un saziņas līmenī vēl vismaz 2 svešvalodas.

Publicēts 2019. gada 9. septembrī