Ilustrators darbojas dažādās mākslas nozarēs, noformējot un ilustrējot grāmatas, kalendārus, katalogus u.c., kā arī veicot visus ar vizuālo noformējumu saistītus darbus.

Ilustrators darbā:
  • noformē un ilustrē grāmatas, kalendārus u.c. ar vizuālo noformējumu saistītus darbus;
  • radot darbu, izmanto zīmēšanas, gleznošanas un tēlniecības prasmes, veido kompozīcijas;
  • veido digitālās kompozīcijas un strādā dažādām vizuālajām programmām;
  • strādā radošu darbu, piedalās un organizē izstādes, projektus un kultūras pasākumus.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto krāsas, līmes, lakas u.c. materiālus.

Darba apstākļi:

darba stundas var būt neierobežotas.

Darba iespējas:

var strādāt kā pašnodarbināts vai individuāls komersants, strādā muzejos, galerijās, reklāmas un dizaina birojos, izdevniecībās u.c. ar mākslu saistītās iestādēs.