Meklēšanas rezultāti

Advokātu birojs - Darbavieta
Advokātu birojs piedāvā juridisko palīdzību dažādās jomās - saistību tiesības, banku un finanšu tiesības, komerctiesības, būvniecība un nekustamais īpašums, darba tiesības, mantojuma tiesības, vides tiesības, nodokļu tiesības, publiskie iepirkumi, kriminālprocess, klientu pārstāvība tiesvedībās u.c.
Apģērbu dizaina un modes studijā tiek projektēti, plānoti un izstrādāti jauni un oriģināli apģērbu dizaina modeļi.
Apsardzes un drošības uzņēmums sniedz drošības pakalpojumus uzņēmumiem un privātpersonām. Uzņēmums veic vispārēju apsargājamā objekta novērtējumu, drošības plāna izstrādi, sniedz ieteikumus drošības uzlabošanai un veic objektu aizsardzību.
Arhitektu birojs - Darbavieta
Arhitektu birojs sagatavo sabiedrisko, dzīvojamo un citu ēku būvprojektus, publisko un privāto ārtelpu būvprojektus, sagatavo būvprojektu tehnisko dokumentāciju, maketus, rasējumus un specifikācijas, izstrādā teritoriālplānojumus un teritoriju labiekārtošanas plānus.
Augstskola - Darbavieta
Augstskola ir augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kas īsteno akadēmiskas un profesionālas studiju programmas, kā arī veic zinātnisko darbību un nodarbojas ar māksliniecisko jaunradi.

Pages