Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis spēj veikt uzdevumus, kas saistīti ar gaisa kuģu elektronisko iekārtu lietošanu, uzraudzību un apkopi pēc spēkā esošajām instrukcijām, sagatavot darbam elektrosistēmas un elektroniskās iekārtas, īstenot darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības prasības. 

Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis darbā:

 • izvēlās saistošās apkopes/remonta procedūras (pēc tehniskās apkopes programmas);
 • noformē gaisa kuģu iekārtu tehniskās apkopes dokumentāciju;
 • uztur gaisa kuģa lidotspēju;
 • izpilda gaisa kuģa pirmslidojuma tehniskās apkopes darbus;
 • izpilda tehniskajā dokumentācijā noteiktās procedūras;
 • nodrošina aviācijas palīgierīču tehnisko ekspluatāciju;
 • veic elektronisko iekārtu tehnisko apkopi;
 • atpazīst elektronisko iekārtu bojājumus un atteices;
 • atjauno gaisa kuģa elektronisko iekārtu darbaspēju;
 • veic elektrosistēmas tehnisko apkopi;
 • atpazīst elektrosistēmas bojājumus un atteices;
 • atjauno gaisa kuģa elektrosistēmas darbaspēju;
 • veic radioelektronisko un navigācijas iekārtu tehnisko apkopi;
 • atpazīst radioelektronisko un navigācijas iekārtu bojājumus un atteices;
 • atjauno gaisa kuģa radioelektronisko un navigācijas iekārtu darbaspēju;
 • veic gaisa kuģu elektronisko komponentu profilaktisko apkopi un dažādus sīkus remontdarbus;
 • izpilda noteikumus par darba drošību un apkārtējās vides aizsardzību;
 • nepieciešamības gadījumā lieto ugunsdzēsības līdzekļus.

Darba aprīkojums:

Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis darbā izmanto dažādu tehnisko dokumentāciju, speciālas mērierīces un testēšanas iekārtas, kā arī tiek izmantota biroja tehnika (dators, printeris, telefons). Neatņemama aprīkojuma daļa ir rācija, ar kuras palīdzību informācija nekavējoties tiek nodota nepieciešamajiem darbiniekiem. Darbs tiek pildīts uniformā.

Darba apstākļi:

Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķa darbs norit gan angārā, gan uz lidlauka. Darba pienākumi jāpilda arī augstumā. Darba laiks tiek noteikts pēc maiņu grafika, ieskaitot darbu nakts maiņās. Šajā amatā jārēķinās arī ar komandējumiem.

Darba iespējas:

Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķim darba iespējas ir aviācijas tehniskās apkopes un ar to saistītos uzņēmumos, kā arī aviokompānijās. Izvēloties strādāt aviokompānijā “airBaltic”, darbiniekam tiek izstrādāta karjeras un atalgojuma izaugsmes sistēma.

Iespējamais atalgojums:

Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķim atalgojums atkarīgs no aviokompānijas, kā arī noslēgtā darba līguma noteikumiem. Aviokompānijā “airBaltic” atalgojums ir noteikts sākot no 1800 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

Obligāti jābūt derīgai 66. daļas B2 Kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licencei, jābūt derīgai medicīniskajai izziņai, jāpiemīt augstai atbildības sajūtai, tehniskai domāšanai, jāspēj strādāt komandā, jābūt B kategorijas autovadītāja apliecībai un jāspēj strādāt nakts maiņās un paaugstinātas spriedzes apstākļos, jābūt labām angļu valodas zināšanām.

Publicēts 2021. gada 28. janvārī