Aviācijas jomā darbojas dažādas iestādes, uzņēmumi un organizācijas. Aviācijas jomas valsts iestādes: īsteno valsts politiku civilās aviācijas drošības jomā; pārstāv valsts intereses aviācijas starptautiskajās organizācijās; organizē valsts gaisa telpas izmantošanu; izmeklē aviācijas nelaimes gadījumus, lai tādējādi uzlabotu gaisa satiksmes kustības drošību, un veic citas funkcijas.

Lidostas ir gaisa satiksmes centri, kas nodrošina regulāru pasažieru satiksmi, kravas un pasta pārvadāšanu ar civilās aviācijas gaisa kuģiem uz citām pasaules valstu pilsētām. Lidostas sniedz gan aviācijas pakalpojumus (lidmašīnu, pasažieru un kravu apkalpošana), gan ar aviāciju nesaistītus pakalpojumus, piemēram, telpu un teritorijas nomu, autostāvvietas, VIP centra pakalpojumus.

Aviācijas organizācijas brīvprātīgi apvieno aviācijas nozares uzņēmumus, lai kopēji pārstāvētu aviācijas nozares intereses nacionālajos plānošanas procesos, veidotu labvēlīgu konkurences vidi, aizstāvētu aviācijas jomas darbinieku  ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības.

Publicēts 2022. gada 31. janvārī