Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis spēj veikt uzdevumus, kas ir saistīti ar gaisa kuģu mehānisko iekārtu lietošanu, uzraudzību un apkopi, vadoties pēc spēkā esošajām reglamentējošajām instrukcijām, sagatavot ierīces un mehāniskās iekārtas darbam, īstenot prasības darba drošībā un apkārtējās vides aizsardzībā.

Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis darbā:

 • izvēlās saistošās apkopes/remonta procedūras (pēc tehniskās apkopes programmas);
 • noformē gaisa kuģu iekārtu tehniskās apkopes dokumentāciju;
 • uztur gaisa kuģa lidotspēju;
 • izpilda gaisa kuģa pirmslidojuma tehniskās apkopes darbus;
 • izpilda tehniskajā dokumentācijā noteiktās procedūras;
 • nodrošina aviācijas palīgierīču tehnisko ekspluatāciju;
 • veic gaisa kuģu korpusa un tā sistēmu tehnisko apkopi;
 • atpazīst gaisa kuģu korpusa un tā sistēmu bojājumus un atteices;
 • atjauno gaisa kuģa korpusa un tā sistēmu darbaspēju;
 • veic dzinēja, tā sistēmu un palīgiekārtu tehnisko apkopi;
 • diagnosticē iekārtas atteices un bojājumus;
 • atjauno dzinēja, tā sistēmu un palīgiekārtu darbspēju;
 • veic gaisa kuģa propelleru tehnisko apkopi;
 • diagnosticē gaisa kuģu propelleru atteices vai bojājumus un atjauno to darbspēju;
 • veic gaisa kuģu komponentu profilaktisko apkopi un dažādus sīkus remontdarbus;
 • veicot darba pienākumus izpilda noteikumus par darba drošību un apkārtējās vides aizsardzību;
 • nepieciešamības gadījumā lieto ugunsdzēsības līdzekļus.

Darba aprīkojums:

gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis darbu veic uniformā. Viņa galvenie darba instrumenti ir gaisa kuģu tehniskā dokumentācija, speciāli instrumenti, dators ar specifiskām programmām.

Darba apstākļi:

gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķa darbs tiek veikts gan angārā, gan uz lidlauka – atkarībā no situācijas. Turklāt jārēķinās, ka darbs tiek veikts dažādās piespiedu pozīcijās (piem., guļus, sēdus, ar rokām virs galvas), kā arī iespējams darbs vairāku metru augstumā, ja jālabo gaisa kuģa fizelāža. Darba laiks tiek noteiks pēc maiņu grafika, ieskaitot darbu nakts laikā. Atkarībā no gaisa kuģa remontēšanas vietas, iespējami bieži komandējumi.

Darba iespējas:

gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķim darbu iespējams iegūt aviācijas tehnisko apkopju uzņēmumos vai pašās aviokompānijās. Izvēloties strādāt aviokompānijā “airBaltic” darbiniekam tiek izstrādāta karjeras un atalgojuma izaugsmes sistēma.

Iespējamais atalgojums:

gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķim atalgojums atkarīgs no uzņēmuma vai aviokompānijas, kā arī noslēgtā darba līguma noteikumiem. Aviokompānijā “airBaltic” atalgojums ir noteikts sākot no 1800 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi paveiktu darbu:

obligāti jābūt derīgai 66. daļas B1 Kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licencei, jābūt derīgai medicīniskajai izziņai, jāpiemīt augstai atbildības sajūtai un tehniskai domāšanai, jāspēj strādāt komandā un arī nakts maiņās, nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība, jāspēj strādāt paaugstinātas spriedzes apstākļos un jābūt labām angļu valodas zināšanām.

Publicēts 2021. gada 4. februārī