Lidmašīnu kompozītstruktūru remonta tehniķis remontē gaisa kuģa konstrukcijas kompozītmateriālu elementus saskaņā ar ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes dokumentāciju un instrukcijām.

Lidmašīnu kompozītstruktūru remonta tehniķis darbā:

  • izvērtē gaisa kuģa konstrukcijas kompozītmateriālu elementu bojājumu apjomu un detalizēti reģistrē to atskaites dokumentācijā;
  • izvēlās gaisa kuģa ražotāja apstiprinātas remonta procedūras un sastāda remonta plānu;
  • sagatavo gaisa kuģa konstrukcijas kompozītmateriālu elementus remontam, kas ietver bojātu virsmu slīpēšanu, griešanu, urbšanu, u. tml.;
  • izpilda remontu, kas iever darbu ar stikla, oglekļa un kevlāra šķiedras audumiem, epoksīda sveķiem, sendvičmateriāliem, vakuumēšanas procesu u. tml.;
  • veicot darba pienākumus, izpilda noteikumus par darba drošību un apkārtējās vides aizsardzību;
  • nepieciešamības gadījumā lieto ugunsdzēsības līdzekļus.

Darba aprīkojums:

lidmašīnu kompozītstruktūru remonta tehniķis darbu veic uniformā. Veicot remontdarbus, darbs tiek veikts aizsargbrillēs, skaņu slāpējošās austiņās un ar respiratoru. Darba veikšana notiek ar amata specifiskiem darba instrumentiem, piemēram, pneimatiskiem un mehāniskiem. Tāpat tiek izmantotas gaisa kuģu ražotāja speciālas remonta rokasgrāmatas vai datorprogrammas.

Darba apstākļi:

lidmašīnu kompozītstruktūru remonta tehniķa darbs tiek veikts angārā uz gaisa kuģa un darbnīcās. Darbs saistīts ar paaugstinātu trokšņu un putekļu vidi. Darba laiks tiek noteikts pēc maiņu grafika, ieskaitot arī darbu nakts laikā.

Darba iespējas:

lidmašīnu kompozītstruktūru remonta tehniķis var strādāt aviācijas tehnisko apkopju uzņēmumos vai pašās aviokompānijās. Izvēloties strādāt aviokompānijā “airBaltic” darbiniekam tiek izstrādāta karjeras un atalgojuma izaugsmes sistēma.

Iespējamais atalgojums:

lidmašīnu kompozītstruktūru remonta tehniķa atalgojums atkarīgs no uzņēmuma vai aviokompānijas, kā arī noslēgtā darba līguma noteikumiem. Aviokompānijā “airBaltic” atalgojums ir noteikts sākot no 1800 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi paveiktu darbu:

jābūt iegūtai vidējai izglītībai vai vidējai tehniskai izglītībai, tāpat jābūt tehniskai domāšanai, jāspēj lasīt un saprast tehniskos rasējumus/instrukcijas, jāspēj strādāt maiņās (ieskaitot naktis) un ir jābūt labai tehniskai angļu valodai.

Publicēts 2021. gada 17. februārī