Drošības sistēmu speciālists izstrādā, uzstāda un apkalpo drošības sistēmas objektiem, veic drošības sistēmu apkopi, konsultē par drošības sistēmu darbību.

Drošības sistēmu speciālists darbā:
  • izstrādā, uzstāda un apkalpo drošības sistēmu risinājumus apsargājamiem objektiem;
  • izpēta apsargājamos objektus, izzina pasūtītāju vajadzības, lai izvēlētos piemērotākos risinājumus;
  • izstrādā drošības sistēmu risinājumus un prezentē tos pasūtītājiem;
  • uzstāda drošības sistēmas apsargājamos objektos, konsultē objekta īpašniekus par sistēmu darbību un lietošanu;
  • veic uzstādīto drošības sistēmu apkopi, novērš bojājumus;
  • sagatavo dokumentāciju par uzstādītajām drošības sistēmām;
  • konsultē kolēģus par uzstādīto drošības sistēmu darbību;
  • izstrādā ieteikumus apsardzes sistēmu uzlabojumiem, meklē risinājumus apsardzes sistēmu pielāgošanai nestandarta situācijām.
Darba aprīkojums:

lieto dažādus instrumentus un iekārtas, kā arī mēraparatūru, izmanto biroja tehniku, telefonu un datoru, valkā formas tērpu.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, var būt maiņu darbs, dodas izbraukumos uz apsargājamiem objektiem, kur strādā gan iekštelpās, gan ārā.

Darba iespējas:

var strādāt apsardzes firmās, kas nodrošina apsardzi saviem klientiem, lielu uzņēmumu drošības nodaļās vai kļūt par individuālo komersantu un sniegt konsultācijas iestādēm un uzņēmumiem.