Apsardzes pults dežurants pie apsardzes pults pieņem trauksmes signālus, analizē to cēloni un koordinē operatīvu darbu iespējamo drošības pārkāpumu novēršanai.

Apsardzes pults dežurants darbā:
  • dežurē pie apsardzes pults, pieņem trauksmes signālus, analizē to cēloni un koordinē operatīvu darbu iespējamo drošības pārkāpumu novēršanai;
  • nosūta mobilās grupas apsargus uz apsargājamo objektu, no kura saņemts trauksmes signāls;
  • sazinās ar mobilās grupas apsargiem par drošības pārkāpuma cēloni un situāciju uz vietas objektā;
  • informē objekta īpašnieku vai atbildīgo personu par saņemto trauksmes signālu, kā arī par objektā konstatēto situāciju un drošības pārkāpumiem;
  • atbild uz objekta īpašnieku zvaniem par drošības sistēmu lietošanas problēmām (piemēram, viltus trauksmēm, nepareizi ievadītiem drošības kodiem u.tml.);
  • sastāda nepieciešamo dokumentāciju par katru saņemto trauksmes signālu.
Darba aprīkojums:

strādā pie apsardzes pults ar monitoriem, seko darbībām videonovērošanas monitoros, lieto datoru un biroja tehniku, sakariem izmanto telefonu un rāciju, valkā formas tērpu.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās maiņu darbu, sēdošs darbs.

Darba iespējas:

var strādāt apsardzes firmās, kas nodrošina apsardzi saviem klientiem vai lielu uzņēmumu drošības nodaļās.