Šobrīd apsarga profesiju var apgūt profesionālās pilnveides vai profesionālās tālākizglītības programmās. 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā var apgūt drošības speciālista profesiju. Lai varētu strādāt par apsargu, papildus iegūtajai izglītībai jāsaņem apsardzes sertifikāts Valsts policijā. 

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Papildu informācija:

 

Atjaunots 2021. gada 5. novembrī
Publicēts 2014. gada 30. aprīlī