Apsardzes un drošības uzņēmums sniedz drošības pakalpojumus uzņēmumiem un privātpersonām. Uzņēmums veic vispārēju apsargājamā objekta novērtējumu un drošības plāna izstrādi, sniedz ieteikumus drošības uzlabošanai. Uzstāda un apkalpo apsardzes, ugunsdrošības, videonovērošanas un citas signalizācijas sistēmas. Veic objektu fizisko un intelektuālo (noklausīšanās un informācijas nolasīšanas ierīču meklēšana u.tml.) aizsardzību, nodrošina apsargājamo objektu videonovērošu un teritorijas patrulēšanu. Apsardzes un drošības uzņēmums var nodrošināt arī kultūras un masu pasākumu apsardzi, piedāvāt miesassargu pakalpojumus un nodarboties ar inkasāciju.

Atjaunots 2022. gada 25. janvārī