Smago spēkratu mehāniķis plāno un veic smago spēkratu (tehnikas, kas tiek nodarbināta būvniecībā, mežizstrādē, lauksaimniecībā, ceļu būvē un citās nozarēs) pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu. Konstatē un novērš spēkratu defektus. Veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu.     

Smago spēkratu mehāniķis darbā:

  • pārbauda dažādus  (lauksaimniecības, mežizstrādes, būvniecības, ceļu būves u.c.), spēkratus, nosaka to defektus un remontē;
  • veic spēkratu regulāros apskates un uzturēšanas darbus;
  • veic dažādu spēkrata iekārtu un to mezglu tehnisko apkopi, montāžu, demontāžu, kā arī atjaunošanu;
  • izmanto dažādus tehnoloģiskos paņēmienus un palīgiekārtas;
  • darbā izmanto individuālos aizsardzības līdzekļus;
  • ievēro elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.

Darba aprīkojums:

pārsvarā strādā speciālā darba apģērbā un apavos; pie atsevišķu darbu veikšanas lieto sejas masku, aizsargbrilles, cimdus; darbā lieto dažādus mehāniskos, elektriskos un pneimatiskos (darbināmi ar saspiestu gaisu) instrumentus, piemēram, pneimatiskās uzgriežņu atslēgas, virpas, slīpmašīnas, metināšanas iekārtu, pacēlājus, kā arī dažādus rokas instrumentus, piemēram, skrūvgriežus un knaibles; gandrīz visos spēkratu remonta uzņēmumos ir elektronisks diagnostikas aprīkojums un datorizētas iekārtas.

Darba apstākļi:

smago spēkratu mehāniķis parasti strādā astoņu stundu darba dienu, iespējams arī darbs maiņās pēc saskaņota grafika, darba laiks atkarīgs arī no uzņēmuma darba laika; strādā spēkratu tehniskās apkopes un remonta telpās vai remontē spēkratus to darba vidē; pārsvarā strādā ar eļļainām detaļām; darba vidē var būt paaugstināts troksnis, putekļi un caurvējš.

Iespējamais atalgojums

Smago spēkratu mehāniķim mēnešalgu atšķirība var būt ļoti liela, tas ir saistīts ar kompetenci un vēlmi strādāt, piemēram, alga pēc nodokļu nomaksas var būt 800 eiro un var būt arī 2000 eiro.

Darba iespējas

Var strādāt metālapstrādes un mašīnbūves, kā arī citu nozaru uzņēmumos, kuros jāveic spēkratu remonta un apkopes darbi. Tāpat var strādāt kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu

Pacietība, precizitāte, izpratne par rasējumiem, iekārtām un tehnoloģisko dokumentāciju, prasmes strādāt individuāli un komandā, atbildības sajūta, fiziskā izturība, spējas sniegt pirmo palīdzību, sazināties latviešu valodā, kā arī vienā svešvalodā, spēja pilnveidoties un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām.

Publicēts 2019. gada 9. septembrī