Automehāniķis plāno un veic automobiļa pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu, veic automobiļa nodošanu klientam. Konstatē un novērš automobiļa defektus.

Automehāniķis darbā:
 • veic automašīnu tehnisko apkopi;
 • diagnosticē un novērš automašīnas defektus;
 • pārbauda automašīnu motorus;
 • pārbauda automašīnu mehānismus un iekārtas;
 • pārbauda automašīnu elektroiekārtas;
 • pārbauda automašīnas virsbūvi un aprīkojumu;
 • izmanto atslēdznieka iemaņas;
 • izmanto tehnisko literatūru;
 • atjauno detaļas un to salāgojumus;
 • vada automašīnas;
 • veic metināšanas darbus;
 • nolasa rasējumus, skices un elektriskās shēmas;
 • ievēro elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, kā arī vides aizsardzības prasības;
 • ievēro higiēnas prasības;
 • kontaktējas ar klientiem;
 • vada zemākas kvalifikācijas līmeņa darbiniekus.
Darba aprīkojums:

speciāls tērps, cimdi, aizsargbrilles. Izmanto dažādus elektriskos un mehāniskos mērinstrumentus un diagnostiskās iekārtas, kontroles iekārtas, kā arī datorprogrammas un automašīnu tehniskās specifikācijas.

Darba apstākļi:

automehāniķis parasti strādā astoņu stundu darba dienu, iespējams arī darbs maiņās pēc saskaņota grafika. Var strādāt individuāli, kā arī komandā. Darba vidē jārēķinās ar laikapstākļiem, temperatūras svārstībām, paaugstinātu troksni, eļļainām detaļām, smagumu pārvietošanu, caurvēju, putekļiem, ilgstošu darbu vienā ķermeņa pozīcijā un redzes sasprindzinājumu. Tāpat iespējama saskarsme ar dažādiem ķīmiskajiem šķidrumiem. Darbs iespējams kā iekštelpās, tā arī ārpus telpām.

Iespējamais atalgojums:

atalgojums ir atkarīgs no reģiona, uzņēmuma un darbinieka kvalifikācijas. Mēnešalga automehāniķim SIA "Amserv Motors" atkarībā no individuālā ieguldījuma var būt sākot no 800 -1400 EUR pēc nodokļu nomaksas.

Darba iespējas:

var strādāt automašīnu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automašīnu diagnostikas centros, tehniskās apskates punktos. Tāpat var strādāt kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

prasmes diagnosticēt automašīnas defektus, prasmes lietot automehāniķa speciālās palīgierīces, darbgaldus un iekārtas (piem., auto pacēlāju, rokas presi, bremžu stendu utt.), labas prasmes izmantot speciālo literatūru un datorprogrammas, pacietība, precizitāte, psiholoģiskā līdzsvarotība, labas komunikācijas prasmes, prasmes strādāt individuāli un komandā, prasme lasīt elektriskās montāžas un principiālās shēmas, kārtīgums, atbildības sajūta, spējas sniegt pirmo palīdzību, sazināties latviešu valodā, kā arī vienā svešvalodā, spēja pilnveidoties un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām.

Publicēts 2018. gada 10. decembrī