Transportlīdzekļu krāsotājs sagatavo transportlīdzekli vai tā sastāvdaļas krāsošanai un krāso to virsmas, veic virsmu lakošanu, žāvēšanu, pulēšanu un antikorozijas apstrādi remontētām detaļām.

Transportlīdzekļu krāsotājs darbā:

 • sagatavo nepieciešamos instrumentus, iekārtas un palīgierīces veicamajiem darbiem;
 • sakārto darba vietu pirms darba uzsākšanas un pēc darba pabeigšanas;
 • uztur darba kārtībā instrumentus un palīgierīces;
 • aizpilda iekārtu ekspluatācijas žurnālu;
 • novērtē virsmas kvalitāti un detaļu salāgošanas atbilstību, pieņemot transportlīdzekli vai detaļas krāsošanai;
 • pārbauda krāsas toņa atbilstību prasībām;
 • sagatavo krāsojamo virsmu (demontē nepieciešamos mezglus, detaļas; veic virsmu mazgāšanu un attaukošanu; veic virsmu veidošanu, izmantojot špaktelēšanu un slīpēšanu; veic nekrāsojamo virsmu maskēšanu; veic pretkorozijas apstrādi un gruntēšanu; remontē plastmasas detaļas);
 • sagatavo krāsmateriālu komplektu un veic krāsu testu;
 • krāso virsmu un lako nokrāsoto virsmu;
 • veic virsmu žāvēšanu un pulēšanu;
 • apstrādā virsmu ar virsmas kopšanas kosmētiskiem līdzekļiem;
 • veic virsbūves vai detaļu vairāku toņu krāsošanu un/vai aplīmēšanu;
 • nomēra uzklāto krāsmateriālu biezumu un virsmas formas atbilstību;
 • konstatē krāsošanas procesā pieļautos defektus un izvēlas defektu novēršanas tehnoloģiju;
 • pilnveido profesionālo kvalifikāciju;
 • lieto individuālos aizsardzības līdzekļus;
 • komunicē ar pasūtītāju;
 • strādā ar tehnisko un servisa dokumentāciju;
 • pasūta virsmas sagatavošanai un krāsošanai nepieciešamos materiālus;
 • izstrādā krāsošanas tehnoloģisko karti;
 • organizē krāsošanas materiālu uzglabāšanu un uzskaiti;
 • sagatavo veiktā darba atskaiti;
 • novērtē aprīkojuma un instrumentu atbilstību darba drošības prasībām;
 • sniedz pirmo palīdzību (arī saindēšanās gadījumos ar ķīmiskām vielām);
 • ievēro darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus un vides aizsardzības prasības.

Darba aprīkojums:

instrumenti un aprīkojums, kas nepieciešams detaļu demontēšanai un apstrādei pirms krāsošanas; špakteles, gruntis un abrazīvie materiāli; autokrāsotāja kombinezons; cimdi un aizsargmaska; statiski lādēta maskēšanas plēve; dažādas līmlentes; krāsu materiālu necaurlaidīgs maskēšanas papīrs; maskējošie poroloni durvju un citu detaļu ailēm; krāsošanas pistole, transportlīdzekļiem paredzētas krāsas, lakas, gruntis, špakteles, pastas, antikorozijas apstrādes u.c. materiāli un līdzekļi.

Darba apstākļi

Darbs notiek telpās. Ikdienas darbs norit ciešā sadarbība ar kolēģiem, jo transportlīdzekļa krāsotāja darba kvalitāti būtiski ietekmē tas, kā krāsošanai ir sagatavota auto virsbūves vai detaļas virsmu. Darbā ir saskare ar ķīmiskajām vielām. Automobiļa un tā detaļu apstrāde pirms krāsošanas un krāsošanas laikā var radīt veselībai kaitīgus putekļus un tvaiku, tāpēc ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi (respirators, sejas maska, aizsargbrilles, cimdi). Veicot darba uzdevumus, ir nepieciešama uzmanība un precizitāte.

Darba un izaugsmes iespējas

Transportlīdzekļu krāsotājs var strādāt uzņēmumos, kuros izgatavo vai remontē transportlīdzekļus un to sastāvdaļas, kā arī uzņēmumos, kas specializācijas transporta līdzekļu krāsošanas darbu veikšanā. Apgūstot papildu moduļus atbilstoši Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju (pārkvalificēties) vai papildu prasmes. Ir iespēja turpināt izglītības ieguvi augstākās izglītības programmās, piemēram, iegūstot koledžas līmeņa kvalifikāciju – Autoservisa speciālists. Tāpat var turpināt studijas bakalaura līmeņa programmās mehānikas un metālapstrādes jomā, kļūstot par inženieri.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu

Liela precizitāte un pacietība. Rūpīga attieksme pret darbu. Laba redze. Izpratne par auto virsbūvju un detaļu virsmu remonta procesu, izmantotajiem materiāliem un aprīkojumu.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

Transportlīdzekļu krāsotāja profesijas pārstāvji ir ļoti pieprasīti darba tirgū. Līdz ar to, apgūstot šo profesiju un kvalitatīvi veicot darbu, vienmēr būs iespēja strādāt savā profesijā un saņemt konkurētspējīgu atalgojumu. Jāņem vērā, ka transportlīdzekļu krāsotājam ir jāprot arī sagatavot virsma krāsošanai. Sagatavošanas process ietver, piemēram, detaļu notīrīšanu, izjaukšanu, slīpēšanu, defektu špaktelēšanu, kā arī gruntēšanu. Tāpēc jāpārzina transportlīdzekļu virsbūves un detaļu remonta process, tam nepieciešamie instrumenti, materiāli un aprīkojums. Darbā ir nepieciešams pilnveidot profesionālo kompetenci un sekot līdzi jomas aktualitātēm – jaunām tehnoloģijām un materiāliem.

Publicēts 2022. gada 14. jūnijā
Fotomateriāli tapuši sadarbībā ar SIA AUTOSTIL