Līdz 2019. gadam Latvijā tehnikas mehāniķu profesionālās izglītības programmās apmācīja konkrētas jomas speciālistus, piemēram, meža tehnikas mehāniķi, būvtehnikas mehāniķi, lauksaimniecības tehnikas mehāniķi un tamlīdzīgi. Programmu apguvē daudz laika tika veltīts konkrētās jomas specializācijai.

Jaunajā profesijas "Smago spēkratu mehāniķis” standartā nav paredzēta mehāniķa specializācija atsevišķās jomās, profesijas apguves procesā tiks iemācītas pamatlietas, kas ir visām tehnikām, piemēram, dzinēju uzbūve, transmisija, hidraulika, elektronika, vadības sistēmas.

No 2019./2020. mācību gada tiks īstenota jaunā profesionālās izglītības programma “Spēkratu mehāniķis”. Šī programma pakāpeniski aizvietos sadrumstalotās izglītības programmas.

Smago spēkratu mehāniķa profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc spēkratu atslēdznieka profesionālās kvalifikācijas iegūšanas. Līdz ar to spēkrata mehāniķa programmas ietvaros audzēkņi pēctecīgi apgūst divas profesionālās kvalifikācijas: vispirms Smago spēkratu atslēdznieka (3. LKI), tad smago spēkratu mehāniķa (4.LKI) profesionālo kvalifikāciju.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2024. gada 12. februārī
Publicēts 2019. gada 9. septembrī