Lokomotīvju saimniecības tehniķis organizē un veic vilces līdzekļa tehnisko apkopi un remontu un nodrošina vilces līdzekļa ekspluatēšanu, kontrolē vilces līdzekļa darbību, novērtē vilces līdzekļa tehnisko stāvokli un iespēju robežās novērš sistēmu, agregātu un iekārtu bojājumus, vada vilces līdzekli atbilstoši specializācijai. Lokomotīvju saimniecības tehniķa specializācijas: dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists); elektrolokomotīves vadītājs (mašīnists); dīzeļvilciena vadītājs (mašīnists); elektrovilciena vadītājs (mašīnists); sliežu motortransporta vadītājs (mašīnists); dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu operators (mašīnists).

Lokomotīvju saimniecības tehniķis darbā:

  • organizē un veic dzelzceļa vilces līdzekļa tehnisko apkopi un remontu;
  • izstrādā tehnisko dokumentāciju;
  • sagatavo vilces līdzekli darbam;
  • vada vilces līdzekli;
  • kontrolē vilces līdzekļu agregātu, mezglu un sistēmu darbību, kā arī to tehnisko stāvokli;
  • kontrolē vilces līdzekļa darbību;
  • uztur tehniskās zināšanas amata pienākumu veikšanai;
  • ievēro satiksmes drošības un dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumus;
  • ievēro darba un vides aizsardzību.

Darba aprīkojums

Lokomotīvju saimniecības tehniķis darbā izmanto tehnisko dokumentāciju un noteikumus par vilces līdzekļa ekspluatēšanu, tehnisko apkopi un remontu, kā arī atslēdznieka instrumentus, lai veiktu noteiktus darbus, kas saistīti  vilces līdzekļa apkopi un remontu.

Darba apstākļi

Lokomotīvju saimniecības tehniķa darbs bez pārtraukuma var ilgt līdz 12 stundām. Ja nepieciešams, jābūt gatavam doties uz darbu 24 stundas / 7 dienas nedēļā, gan brīvdienās, gan naktīs. Katru mēnesi notiek tehniskās nodarbības, kurās atgādina, kā rīkoties nestandarta situācijās, kā atklāt un novērst vilces līdzekļa agregātu un iekārtu bojājumus. Obligāti periodiski jākārto zināšanu pārbaudes eksāmeni, psihofizioloģiskās noturības tests un tiek veikta veselības pārbaude. Atkarībā no eksāmena rezultātiem mašīnistam tiek piešķirtas tiesības strādāt amatā un, ja tiek paaugstināts kompetenču līmenis, var tikt palielināts atalgojums.

Darba iespējas

Lokomotīvju saimniecības tehniķis var strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai; jāspēj ilgstoši noturēt uzmanību un koncentrēties; jābūt psihoemocionālajai noturībai, kā arī labai fiziskajai sagatavotībai; jābūt disciplinētam.

Publicēts 2021. gada 29. septembrī