Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis uzrauga dzelzceļa transporta kustību savā iecirknī, nodrošinot vilcienu kustības grafika ievērošanu, kravu pieņemšanu un izsniegšanu, kā arī pārvadājuma dokumentu noformēšanu.

Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis darbā:

  • organizē vilcienu kustību dzelzceļa stacijā un dzelzceļa iecirkņos;
  • organizē manevru darbus vilcienu formēšanas stacijās, vagonu šķirošanas uzkalnā un starpstacijās;
  • organizē vilcienu kustību, lietojot dažādus signalizācijas un sakaru līdzekļus;
  • organizē vilcienu kustību dzelzceļa infrastruktūras remonta darbu laikā;
  • organizē vilcienu kustību centralizācijas, signalizācijas un bloķēšanas ierīču un sakaru bojājumu gadījumos;
  • nodrošina palīdzības sniegšanu vilciena bojājumu gadījumos;
  • veic vagonu komercapskati;
  • pieņem maksājumus par kravu pārvadājumiem;
  • sagatavo dokumentāciju kravas pieņemšanas un izkraušanas operācijām;
  • ievēro darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības.

Darba aprīkojums

Darbā izmanto dažādus signalizācijas un sakaru līdzekļus (mikrofonu, rāciju, telefonu), signāldisku, lukturi, speciālo dokumentāciju un normatīvos dokumentus vilcienu kustības nodrošināšanas jomā, kā arī aprīkojumu, kas nepieciešams pienākumu veikšanai, piemēram, vagonu “bremžu kurpi” vilcienu riteņu fiksēšanai u.c. aprīkojumu.

Darba apstākļi

Strādā telpās pie vadības pults un datora ar speciālo programmatūru, kā arī ārā pie sliežu ceļiem. Darbs norit gan dienas, gan nakts laikā atbilstoši maiņu grafikam. Īpaša vērība jāvelta drošības nodrošināšanai uz sliežu ceļiem, jo pastāv liels risks, ka var tikt apdraudēta cilvēku veselība un dzīvība, īpaši remontdarbu laikā, kad bieži ir izslēgtas dažādas regulējošās iekārtas.

Darba iespējas

Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis strādā dzelzceļa uzņēmumos, kas saistīti ar transporta vagonu kustības nodrošināšanu. Profesijai ir divas specializācijas - stacijas dežurants un dzelzceļa kravu pieņēmējs/nosūtītājs. Ir iespējama karjeras izaugsme, piemēram, pretendējot uz stacijas priekšnieka amatu vai vilcienu kustības dispečera amatu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

atbildības sajūta un precizitāte; jāpiemīt labai paškontrolei un spēja strādāt spriedzes apstākļos; jābūt spējai pieņemt ātrus lēmumus.

Publicēts 2021. gada 21. jūlijā