Dzelzceļš ir virszemes transporta veids, kas paredzēts iekšzemes un starptautiskai pasažieru un kravu pārvadāšanai, turklāt tas nodrošina liela apjoma pārvadājumu efektīvu realizāciju. 
Dzelzceļa transporta sistēma ietver:

  • dzelzceļa infrastruktūru;
  • ritošo sastāvu un tā funkcionēšanai nepieciešamās ēkas un būves;
  • pārvadātājus, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju;
  • personas, kuras nodrošina attiecīgos tehnoloģiskos procesus (dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecību, remontu un tehnisko apkopi, dzelzceļa ritošā sastāva būvniecību, remontu, tehnisko apkopi u.c. darbus).
Publicēts 2022. gada 31. janvārī