Sliežu ceļu saimniecības tehniķis ir persona, kura nodrošina sliežu ceļu pilnu ekspluatāciju (izpēte, remontdarbi, uzraudzība) pēc spēkā esošajām instrukcijām, ievērojot nozares noteiktos standartus. 

Sliežu ceļu saimniecības tehniķis darbā:

 • uztur darba kārtībā sliežu ceļus un pārmiju pārvadus;
 • veic sliežu ceļu tehnisko apkopi;
 • novērtē sliežu ceļu bojājumus;
 • veic sliežu ceļu remontu un izbūvi;
 • veic ģeodēziskos darbus;
 • lasa tehniskos rasējumus;
 • uztur darba kārtībā un remontē dzelzceļa inženiertehniskās būves;
 • uztur kārtībā zemes klātnes un dzelzceļa nodalījuma joslas;
 • nosaka remontdarbu apjomus un to veikšanai nepieciešamos mehānismus un materiālus;
 • organizē darbu un pakļautā personāla darbu uzskaiti;
 • izvērtē savā padotībā esošo darbinieku darbu;
 • ievēro noteikumus par darba drošību un apkārtējās vides aizsardzību.

Darba aprīkojums:

sliežu ceļu saimniecības tehniķis darbā izmanto dažādu tehnisko dokumentāciju, speciālas mērierīces un tehniskos rasējumus, kā arī izmanto biroja tehniku (datoru, printeri, telefonu). Darbs tiek veikts speciālā darba apģērbā ar gaismu atstarojošiem elementiem.

Darba apstākļi:

sliežu ceļu saimniecības tehniķa darbs pārsvarā norit ārpus telpām, apsekojot sliežu ceļus un remontējot tos. Darba laiks ir noteikts no 8 līdz 17, taču iespējams darbs arī pēc maiņu grafika, brīvdienās, svētku dienās vai naktīs.

Darba iespējas:

sliežu ceļu saimniecības tehniķis var strādāt dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un remonta uzņēmumos, kā arī uzņēmumos, kuri apkalpo tramvaju sliežu ceļus.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, jāspēj strādāt gan individuāli, gan komandā, jāpiemīt līdera īpašībām, jāprot lasīt tehniskie rasējumi, jāpiemīt augstām darba spējām, izturībai un pacietībai, jābūt ļoti labai fiziskai sagatavotībai, jāspēj plānot un organizēt savu darbu, jāpārzina latviešu un vismaz viena svešvaloda.

Publicēts 2021. gada 12. martā