Dzelzceļa elektrosistēmu inženieris ir kvalificēts speciālists, kurš veic efektīvu dzelzceļa transporta elektrosistēmu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistītas ar dzelzceļa automātikas un telemehānikas iekārtu, elektriskā transporta tehnisko līdzekļu projektēšanu, ekspluatāciju un remontu, atbilstoši spēkā esošajām instrukcijām un ievērojot nozares noteiktos standartus. 

Dzelzceļa elektrosistēmu inženieris darbā:

 • veic dzelzceļa elektrosistēmu tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu izstrādi un vadību;
 • plāno, organizē un vada personāla darbu;
 • izstrādā, pilnveido un vada efektīvas un inovatīvas dzelzceļa elektriskās sistēmas;
 • izstrādā un attīsta progresīvās dzelzceļa elektrisko sistēmu iekārtas un tehnoloģijas, savietojot tās ar Eiropas Savienības dzelzceļa infrastruktūru;
 • projektē dzelzceļa automātikas un telemehānikas iekārtu tehniskos līdzekļus;
 • lasa tehniskos rasējumus;
 • izstrādā ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas, ievieš un pilnveido tās;
 • izstrādā dzelzceļa elektrisko sistēmu iekārtu un tehnisko līdzekļu modernizācijas projektus, konstruktoru un tehnoloģisko dokumentāciju;
 • aprēķina un projektē dzelzceļa transporta speciālās ķēdes: signālkabeļlīnijas, barošanas tīkla un sliežu ķēdes;
 • organizē un vada automātikas un telemehānikas iekārtu regulēšanas un palaišanas darbus bez vilcienu kustības pārtraukšanas;
 • pārzina un pielieto vilcienu kustības vadības sistēmas, tehnoloģiskos vadu un bezvadu sakarus;
 • ievēro noteikumus par darba drošību un apkārtējās vides aizsardzību.

Darba aprīkojums:

dzelzceļa elektrosistēmu inženieris darbā izmanto dažādu tehnisko dokumentāciju, speciālas mērierīces un tehniskos rasējumus, kā arī izmanto biroja tehniku (datoru, printeri, telefonu). Pildot amata pienākumus dzelzceļa teritorijā, darbs tiek veikts apģērbā ar gaismu atstarojošiem elementiem.

Darba apstākļi:

dzelzceļa elektrosistēmu inženiera darbs pārsvarā norit iekštelpās, veicot aprēķinus un analizējot, modelējot, vērtējot un optimizējot dzelzceļa automātikas un tehnisko līdzekļu funkcionēšanas procesus, kā arī ārpus telpām, personīgi apsekojot dzelzceļa elektrolīnijas. Darba laiks ir noteikts no 8 līdz 17.

Darba iespējas:

dzelzceļa elektrosistēmu inženieris var strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, jāspēj strādāt gan individuāli, gan komandā, jāpiemīt līdera īpašībām, jāprot lasīt tehniskie rasējumi, jāpiemīt augstām darba spējām, izturībai, pacietībai, jāspēj plānot un organizēt savu darbu, jāpārzina latviešu un vismaz divas svešvalodas.

Publicēts 2021. gada 12. martā