Lai kļūtu par dzelzceļa elektrosistēmu inženieri, nepieciešama augstākā profesionālā izglītība.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2021. gada 16. novembrī
Publicēts 2021. gada 12. martā