Dzelzceļa transporta inženieris veic dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistīts ar dzelzceļa infrastruktūras, tehnisko līdzekļu remontu un ekspluatāciju, kravu un pasažieru pārvadājumu tehnisko, organizatorisko un vadības nodrošinājumu.

Dzelzceļa transporta inženieris darbā:

  • izstrādā un aktualizē dzelzceļa darbu reglamentējošos normatīvos dokumentus;
  • veic dzelzceļa stacijas darbinieku iepazīstināšanu ar jaunajiem normatīvajiem dokumentiem;
  • izstrādā un noformē darba aizsardzības pasākumu plānus un kontrolē pasākumu izpildi;
  • veic grozījumus stacijas tehniskajā dokumentācijā un darba aizsardzības dokumentācijā;
  • rosina inovatīvus pilnveides un pārmaiņu procesus dzelzceļa transporta jomā;
  • nodarbojas ar zinātnisko un pētniecisko darbu.

Darba aprīkojums

Darbā izmanto biroja tehniku (datoru, kopētāju, printeri) un dažādus saziņas līdzekļus (internetu, tālruni, mobilo tālruni), kā arī specializētās programmatūras, tostarp AutoCAD, Visio. Lieto dažādu dzelzceļa dokumentāciju, likumdošanas aktus un līgumus.

Darba apstākļi

Pārsvarā strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu. Piedalās sapulcēs un sanāksmēs, kā arī strādā ārpus biroja telpām stacijas teritorijā.

Darba iespējas

Dzelzceļa transporta inženieris var strādā dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

atbildības sajūta un precizitāte; spēja plānot savu darbu un strādāt gan individuāli, gan komandā; prasme analizēt situācijas un pieņemt lēmumus; prasme lasīt tehniskos rasējumus; prasme veikt aprēķinus un sagatavot lietišķos profesionālos dokumentus; labas komunikācijas un saskarsmes spējas; jāpārzina latviešu un vismaz vienu svešvalodu, tajā skaitā profesionālo terminoloģiju, jāpiemīt augstām darba spējām, izturībai, pacietībai.

Publicēts 2021. gada 5. jūlijā