Jurists atrod, analizē, iztulko un piemēro tiesību normas, izstrādā un apliecina juridiskus dokumentus, sniedz juridiskus atzinumus un juridisko palīdzību, kā arī veic citas juridiskas darbības.

Jurists darbā:

  • atrod, analizē un piemēro tiesību normas un citus tiesību avotus;
  • izstrādā, analizē un apliecina juridiskos dokumentus;
  • orientējas Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautiskajā tiesiskajā sistēmā;
  • sniedz juridiskas konsultācijas;
  • pārstāv klientu un īsteno klienta aizstāvību;
  • analizē juridiskus dokumentus, tekstus un lietas apstākļus, sagatavo juridiskus slēdzienus un atzinumus;
  • pārzina dokumentu lietvedību un arhīvu pārvaldību;
  • nepārtraukti turpina tālāku izglītību un pilnveidošanos;
  • ievēro profesionālās saskarsmes principus un jurista profesionālo ētiku.

Darba aprīkojums

Jurists darbā lieto juridiska rakstura darba veikšanai nepieciešamās datorprogrammas un juridiskās informācijas datubāzes.

Darba apstākļi

Jurista darbs norit telpās pie datora un ar speciālo dokumentāciju. Parasti strādā astoņu stundu darba dienu. Taču darba laiks var būt atkarīgs no darba vietas, klientu pieplūduma un veicamo uzdevumu sarežģītības.

Darba iespējas

Jurista darba iespējas ir plašas - var strādāt valsts un pašvaldības iestādēs, komercsabiedrībās, kā pašnodarbināta persona, kā arī citās organizācijās vai institūcijās. Jurists var strādāt dažādās profesijās, kurās nepieciešama jurista profesionālā kvalifikācija, piemēram, tiesneša, prokurora, zvērināta advokāta, zvērināta notāra, zvērināta tiesu izpildītāja un maksātnespējas administratora darbu.

Iespējamais atalgojums

Jurista atalgojums atkarīgs no profesionālajām zināšanām, pieredzes un darbavietas finansiālajām iespējām.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

pacietība lasīt un pētīt dokumentus; jāprot organizēt savu darbu, noteikt prioritātes, ievērot termiņus; jāprot aizstāvēt savu viedokli; jāpiemīt labām komunikācijas un sadarbības prasmēm; jābūt izpratnei par cilvēku uzvedības psiholoģiskajiem aspektiem; jābūt spējai darīt vairākus darbus vienlaicīgi; jābūt vēlmei nemitīgi papildināt zināšanas un sekot līdzi normatīvo aktu izmaiņām.

Fotomateriāli no ZAB Sorainen arhīva.

Publicēts 2021. gada 24. maijā