Jurists par zvērinātu advokātu var kļūt tikai tad, ja tas atbilst likumā noteiktajām prasībām un tiek nokārtots zvērināta advokāta eksāmens.

Zvērināts advokāts ir neatkarīgs un profesionāls jurists, kurš sniedz juridisko palīdzību, gatavo juridiskus dokumentus un veic citas likumā noteiktas juridiskas darbības. Savā profesionālajā darbībā zvērināti advokāti ir neatkarīgi un pakļauti tikai likumam. Svarīgi norādīt, ka zvērināti advokāti var specializēties kādā šaurā juridiskās palīdzības jomā vai arī vairākās jomās.

Zvērināts advokāts darbā:

  • pieņem apmeklētājus;
  • sniedz juridiskās konsultācijas;
  • nodrošina juridisko palīdzību gan fiziskām, gan juridiskām personām;
  • sniedz juridiskas konsultācijas, sniedz atzinumus, veic pārstāvību un sagatavo juridiskus dokumentus ne tikai tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā, bet jebkurā iestādē vai ar jebkuru privātpersonu vai juridisku personu;
  • veic mediatora funkcijas, cenšoties rast strīdus risinājumu ārpustiesas kārtā, noslēgt izlīgumu;
  • veic klientu lietu uzskaiti;
  • strādā kā individuāli tā arī komandā;
  • ievēro konfidencialitāti;
  • ievēro ētikas principus;
  • sistemātiski pilnveido savas profesionālās zināšanas.

Darba aprīkojums:

zvērināta advokāta darba aprīkojums ir biroja tehnika (dators, tālrunis, printeris, skeneris u. tml.), Latvijas Republikas normatīvie akti un likumu krājumi. Tiesas sēžu laikā advokāts valkā talāru.

Darba apstākļi:

zvērināts advokāts darba pienākumus veic iekštelpās. Darba laiks nav strikti noteikts, kas advokātam ļauj to pakārtot savām vēlmēm, taču ir stingri jāievēro tiesas sēžu grafiks. Nereti nākas strādāt arī brīvdienās un ilgāk par 10 stundām dienā, ja lietas specifika un izpildes termiņi to pieprasa.

Iespējamais atalgojums:

advokātam nav garantētā atalgojuma - tas saņem tik lielu algu, cik tas ir nopelnījis atbilstoši vienošanās ar klientu noteiktajam un ir atkarīgs no darba specifikas/jomas, kā arī reģiona, kurā tiek sniegta juridiskā palīdzība.

Darba iespējas:

zvērināts advokāts var strādāt kā individuāli praktizējošs vai veidot un strādāt zvērinātu advokātu birojā, kā arī vienlaikus būt lektors vai pasniedzējs.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, analītiskai domāšanai, izturībai un pacietībai, jāspēj strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos, jāspēj organizēt savu darbu un laiku, jāpiemīt labām komunikācijas spējām, jābūt prasmēm strādāt MS Office vidē, jāspēj strādāt kā individuāli, tā komandā, jābūt vēlmei attīstīt savas zināšanas un prasmes, tāpat jāpārvalda valsts valoda un vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas.

Publicēts 2021. gada 19. jūlijā