Elektrotīklu uzturēšanas uzņēmums nodrošina elektroenerģijas sadales pakalpojumus, rūpējas par elektrotīkla uzturēšanu un attīstību, nodrošina elektrības pieslēgumus, elektroenerģijas patēriņa datu uzskaiti un ar to saistītos pakalpojumus.

Publicēts 2022. gada 28. janvārī