Gāzes avārijas dienesta inženieris nodrošina pārraudzībā esošo gāzes apgādes sistēmu nepārtrauktu un drošu darbību, uzrauga avāriju lokalizāciju un likvidāciju sistēmā, veic avārijas izsaukumu analīzi.

Gāzes avārijas dienesta inženieris darbā:
  • pārzina iecirkņa apkalpes zonas GRS un augstā spiediena GRP izvietojumu, augstā un vidējā spiediena gāzes vadu un mikrorajonu gāzes apgādes shēmās;
  • sastādu darbinieku darba plānu;
  • lieto visa veida gāzes analizatorus un indikatorus, kā arī individuālās aizsardzības līdzekļus;
  • strādā ar lietvedības dokumentiem (iesniegumi, protokoli, līgumi, atļaujas, rēķini, atskaites) un normatīvajiem dokumentiem.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto datorprogrammas un speciālas informācijas sistēmas.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās un ārpus tām, avāriju notikumu vietās, astoņu stundu darba diena, ir “B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Darba iespējas:

enerģētikas nozares uzņēmumos.