Gāzes apgādes uzņēmums nodarbojas ar dabasgāzes importu, sadali un tirdzniecību. Dabasgāze ir videi draudzīgākais kurināmais, tai ir augsta siltumspēja, sadegot tā nerada pelnus un sēra savienojumus un tai ir mazāki CO2 izmeši, līdz ar to mazāks kaitējums videi un cilvēka veselībai. Gāzes apgādes uzņēmums veic dabasgāzes piegādi mājsaimniecībām, kur tā tiek izmantota ēdiena pagatavošanai, apkurei un ūdens uzsildīšanai, kā arī uzņēmumiem ražošanas procesu nodrošināšanai.

Publicēts 2022. gada 28. janvārī