Gāzes krātuves inženieris ģeofiziķis veic ģeofizikālos izpētes darbus un mērījumus objektā, sagatavo informāciju par izpētes un mērījumu rezultātiem.

Inženieris - ģeofiziķis darbā:
  • veic ģeofizikālos darbus urbumos;
  • veic ģeofizikālo darbu primāro apstrādi;
  • veic NGK dešifrēšanu ar speciālo programmatūru (mērījumu laikā tiek iegūta informācija par gāzes piesātinājumu, spiedienu, temperatūru utt., vai urbuma tehnisko stāvokli, attiecīgi iegūtie dati, ir jāpārveido, lai tie kļūtu interpretējami papīra formāta un tiktu saprasti tālāk nepieciešamajām darbībām)
  • seko ģeofizisko iekārtu komplekta tehniskajam stāvoklim un uztur to darba kārtībā;
  • veic dziļumspiediena mērījumus urbumos;
  • veic urbumu atveres spiediena un  līmeņa kontroles mērījumus;
  • kontrolē individuālo aizsardzības līdzekļu pārbaudi un pareizu to pielietošanu.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto grafiskās apstrādes programmatūras, autotehnikas un mērierīces, valkā specapģērbu. 

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās, daļēji, sezonāli lauku apstākļos / ārā, astoņu stundu darba diena, bet saskaņā ar darba ciklu, var būt mainīgs, “B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Darba iespējas:

enerģētikas nozares uzņēmumos.