Gāzapgādes attīstības vadošais inženieris izstrādā jauno dabasgāzes lietotāju piesaistes plānus un citus attīstības procesus, kā arī seko līdzi projektēšanas un būvniecības norisei.

Gāzapgādes attīstības vadošais inženieris darbā:
 • izstrādā galvenos attīstības virzienus, lai sekmētu dabasgāzes patēriņu;
 • plāno gazifikācijas procesu, ņemot vērā attīstības plānus;
 • apseko un nodod objektu un  klientu dokumentāciju tehniskā projekta izstrādes uzsākšanai, un seko projektēšanas gaitai;
 • apseko  gazifikācijai paredzētos rajonus, apmeklē un informē iespējamos potenciālos dabasgāzes lietotājus;
 • nosaka jaungazificējamā objekta robežas, ņemot vērā klientu izvietojumu un pieslēguma vietas parametrus;
 • organizē un vada potenciālo gazificējamo rajonu klientu sanāksmes;
 • sagatavo nepieciešamo dokumentāciju un informāciju par objekta tehniskajiem parametriem un klientu rādītājiem ekonomiskā pamatojuma aprēķina veikšanai;
 • sagatavot dokumentāciju būvniecības darbu uzsākšanai, būvniecības gaitā uzturēt pastāvīgus kontaktus ar objektā iekļautajiem klientiem, ja nepieciešams informēt klientus par izmaiņām;
 • seko projektēšanas un būvniecības gaitai;
 • veikt klientu piesaisti ar Sabiedrības investīcijām izbūvētajiem gāzesvadiem;
 • publicē mājaslapā informāciju par plānoto objektu gazifikāciju;
 • piedalās izstādēs.
Darba aprīkojums:

izmanto dažādas specializētas datorprogrammas, informācijas sistēmas, esot objektā, valkā aizsardzības līdzekļus - ķiveri u.c., darba apģērbu.

Darba apstākļi: 

strādā biroja telpās un ārpus tām, astoņu stundu darba diena, ir autovadītāja apliecība.

Darba iespējas:

enerģētikas nozares uzņēmumos.