Elektronikas tehniķis ir elektronikas nozares speciālists, kurš sadarbībā ar dažāda līmeņa nozares speciālistiem izgatavo, montē, regulē, remontē, uzstāda, testē un apkalpo elektroniskās iekārtas, kā arī programmē un apkalpo elektroniskās sistēmas.

Elektronikas tehniķis darbā:

 • ievēro elektrostatiskās izlādes (ESD) drošības prasības;
 • izgatavo, montē, regulē un pārbauda elektroniskās iekārtas;
 • lieto tehnisko dokumentāciju, piedalās tehniskās dokumentācijas izstrādē;
 • novērtē elektroniskās iekārtas atbilstību prasībām;
 • novērš neatbilstības, kas radušās elektronisko iekārtu izgatavošanas procesā;
 • noformē elektroniskās iekārtas pārbaudes protokolu;
 • uzstāda elektroniskās iekārtas atbilstoši tehniskās dokumentācijas prasībām;
 • testē uzstādīto sistēmu vai iekārtu darbību;
 • izveido un pārbauda kabeļu un spraudņu savienojumus;
 • veic elektronisko iekārtu apkopi un remontu;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības, kā arī prasības elektrodrošības un ugunsdrošības jomā;
 • apgūst jaunas profesionālās zināšanas un prasmes.

Darba aprīkojums

Elektronikas tehniķis darbā lieto elektroniskās komponentes, aprīkojumu, mēriekārtas un instrumentus elektronisko iekārtu pārbaudei un apkopei, piemēram, knaibles, skrūvgriežus, lodēšanas aprīkojumu (lodēšanas un karstā gaisa stacijas, lodalvas atsūcēju, atlodēšanas lenti, iespiedplašu turētāju, lodalvu, lodpastu), lupas un mikroskopus, multimetrus, elektrobarošanas avotus, Q-metru (RLC mērītāju), gudrās pincetes (mēra spriegumu, strāvu, pretestību un citus parametrus), autotransformatoru, osciloskopu u.c. Darbā izmanto arī datoru un specializētas datorprogrammas, piemēram, LTspice, Eagle,  KiCad, CircuitStudio, Microchip Studio.

Darba apstākļi

Elektronikas tehniķis strādā telpās. Darba laiks atkarīgs no darba vietas, tas var būt gan astoņu stundu darba laiks, gan darba laiks maiņās (arī naktī), ja darba vieta ir, piemēram, elektroniskās aparatūras ražošanas uzņēmumā. Darbā jāievēro prasības elektrodrošības jomā, jāzina, kā sniegt pirmo palīdzību elektrotraumu gadījumā. Darba apģērbs atkarīgs no darba vietas – elektronikas ražotnēs ir noteikts darba apģērbs un apavi ar antistatisku aizsargpārklājumu. Tāpat darbā lieto aizsargbrilles un cimdus ar specializētu pārklājumu.

Darba un izaugsmes iespējas

Elektronikas tehniķis var strādāt elektroniskās aparatūras ražošanas, testēšanas, pārdošanas, tehniskās apkopes, remonta, montāžas uzņēmumos. Var veidot karjeru telekomunikāciju joma, piemēram, televīzija, radio, mobilie sakari, interneta nodrošināšana. Ir darba iespējas arī enerģētikas jomā, piemēram, nodrošinot automatizēto novērošanas sistēmu darbību.
Var turpināt izglītības ieguvi augstskolā un kļūt, piemēram, par elektronikas vai robotikas inženieri un piedalīties jaunu elektronikas elementu, iekārtu un sistēmu izveidē.

Profesijas darba vides attēlu galerijā sniegsim Tev ieskatu elektronikas tehniķu konkursa norisē Ogres Tehnikumā un elektronikas tehniķu darba ikdienā Schneider Electric Latvija.

Rakstura īpašības, prasmes un kompetences, lai labi veiktu darbu

 • Prasme lasīt elektriskās shēmas un rasējumus.
 • Prasme lietot tehnoloģijas un aprīkojumu elektronisko iekārtu izgatavošanai.
 • Pārzināt un prast pielietot elektronisko iekārtu izgatavošanā izmantotos materiālus un elektroniskās komponentes.
 • Labas zināšanas fizikā un matemātikā (prasme veikt matemātiskus aprēķinus).
 • Datorprasmes un angļu valodas zināšanas.
 • Loģiskā un arī radošā domāšana.
 • Jābūt neatlaidīgam, jāspēj pielāgoties situācijām un risināt problēmas.
 • Atbildība un precizitāte darbā.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

 • Darbā ir nepieciešama tehniskā un analītiskā domāšana, tāpēc jau skolas laikā Tu vari attīstīt šīs prasmes, iesaistoties interešu izglītības pulciņos. Izmanto iespēju apmeklēt elektronikas un robotikas pulciņus. Tas sniegs iespēju apgūt elektrodrošību, gūsi priekštatu par elektrisko strāvu un elektronikas komponentēm, iemācīsies strādāt ar darbarīkiem, iepazīsi elektriskās shēmas, būvēsi vienkāršas vai vidējas sarežģītības elektroniskas / mehāniskas ierīces un konstrukcijas (mirgojošas gaismas, automātiskas ierīces, vadāmus modeļus u.c.).
 • Izmanto iespēju Ēnu dienās apmeklēt elektronikas jomas uzņēmumus, tādējādi gūsi priekšstatu par dažādajām darba iespējām, kādas ir, apgūstot elektronikas tehniķa profesiju.
 • Elektronika ir strauji augošs apstrādājošās rūpniecības sektors Latvijā, tāpēc, apgūstot šo profesiju darba iespējas ir plašas. Bieži profesionālo skolu / koledžu audzēkņi paliek strādāt uzņēmumos, kuros notikusi prakse.
 • Prakses laikā jāizrāda interese par savu un kolēģu darbu. Jājautā kolēģiem, kā kas ir jādara, jālūdz padoms. Tikai pašam izrādot iniciatīvu prakses laikā, var gūt vērtīgu pieredzi, zināšanas un, iespējams, darba piedāvājumu.

Informācija sagatavota sadarbībā ar Ogres tehnikumu (Pēteris Bitāns) un Schneider Electric Latvija (Iveta Sakne, Austris Balodis).

Publicēts 2023. gada 19. jūnijā