Elektronikas inženieris programmētājs izstrādā elektronikas ierīču programmatūru, testē programmnodrošinājumu, kā arī sagatavo programmatūras apraksta dokumentāciju.

Elektronikas inženieris programmētājs darbā:

  • izstrādā elektronikas aparatūras programmnodrošinājumu;
  • veido un apraksta programmatūras arhitektūru (kādai jābūt programmas uzbūvei, lai elektrotehnika veiktu nepieciešamos uzdevumus);
  • konstruē un apraksta programmatūras darbības algoritmus (darbības, kuras jāizpilda, lai veiktu konkrētu uzdevumu);
  • raksta programmas kodu (izpildāmu programmas soļu secību, kas rakstīta noteiktā programmēšanas valodā) saskaņā ar projektējuma aprakstu (dokuments, kur aprakstīta programmas struktūra un funkcijas);
  • sagatavo programmatūras projektējuma apraksta dokumentāciju, lai būtu saprotama izveidotās programmas uzbūve un darbība un lai to varētu papildināt vai mainīt;
  • testē programmnodrošinājumu un dokumentē šī procesa metodiku un norisi;
  • labo kļūdas programmnodrošinājumā;
  • izstrādā programmnodrošinājuma dokumentāciju (piemēram, lietotāja instrukcijas vai tehnisku aprakstu) un uztur veiktās izmaiņas.
Darba aprīkojums:

izmanto datoru un speciālas datorprogrammas un programmēšanas valodas; lieto arī biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri; lieto arī dažādus instrumentus, piemēram, multimetru, osciloskopu, loģisko analizatoru, lodāmuru.

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās; parasti ir astoņu stundu darba diena.

Darba iespējas:

var strādāt visa veida ražošanas uzņēmumos, pakalpojumu sniegšanas un servisa uzņēmumos.