Arhitektu birojs sagatavo sabiedrisko, dzīvojamo un citu ēku būvprojektus, publisko un privāto ārtelpu būvprojektus, sagatavo būvprojektu tehnisko dokumentāciju, maketus, rasējumus un specifikācijas, izstrādā teritoriālplānojumus un teritoriju labiekārtošanas plānus. Arhitektu birojs arī veic apbūves gabalu analīzi, kā arī kontrolē, uzrauga un vada sagatavoto projektu īstenošanu.

Publicēts 2022. gada 25. janvārī