Arhitektūras tehniķis arhitekta vadībā veic būvprojekta daļu un sadaļu izstrādes darbus - uzmēra objektu un izgatavo uzmērījumu rasējumus, izstrādā objekta darba rasējumus un ēku arhitektūras konstruktīvos mezglus, grafiski apkopo informāciju un noformē tehnisko dokumentāciju, izmantojot automatizētās projektēšanas programmas.

Arhitektūras tehniķis darbā:

 • apseko esošo situāciju objektā – uzmēra objektu, veic fotofiksācijas darbus, apkopo fotofiksācijas, uzmērījuma datus;
 • izvēlas maketēšanas materiālus un tehnoloģijas, veido arhitektūras darba maketu;
 • arhitekta vadībā izstrādā būvobjekta trīs dimensiju (3D) parametrisko modeli augstā detalizācijas pakāpē;
 • iegūst arhitektūras kopsalikuma rasējumu sagataves no 3D parametriskā modeļa;
 • noformē būvprojekta materiālu - sagatavo arhitektūras kopsalikuma rasējumus; sagatavo būvelementu un to savienojumu detalizētus rasējumus; veic izmaiņas modelī un rasējumos; noformē būvrasējumu ar grafiskajiem apzīmējumiem un izmēriem; izdrukā, komplektē, un arhivē būvprojekta materiālus;
 • prezentē darba rezultātus;
 • izstrādā skices un citas grafiskās komunikācijas tehnikas;
 • lieto digitālās projektu vadības sistēmas;
 • orientējas jaunākajos un tradicionālajos būvmateriālos;
 • orientējas būvniecības izmaksu veidošanās jautājumos;
 • pārzina būvniecības nozares likumdošanu un normatīvos aktus;
 • ievēro darba, vides aizsardzības un ugunsdrošības, elektrodrošības prasības.

Darba aprīkojums:

 • objektu fotofiksācijai un uzmērīšanai nepieciešamais aprīkojums – fotoaparāts, lāzers, statīvs, lineāli vai mērlentes, milimetru papīrs, virve un iesmi virves nostiprināšanai;
 • maketēšanas materiālus, instrumentus un iekārtas maketu veidošanai - rakstāmpiederumi, maketēšanas paklājs, naži , papīri, kartoni, plastikāti, eksperimentāli materiāli, kompozītmateriāli, rokas un elektriskie zāģīši, akumulatora urbjmašīnas, slīpmašīnas, putekļu un putuplasta izgarojumu nosūcējs;
 • dators aprīkots ar lietojumprogrammām, kopētājs, 3D printeris, skeneris;
 • karstās drāts griezējs, ātrās prototipēšanas iekārtas, piemēram, lāzergriešanas iekārta, CNC frēze u.c;
 • parametriskās projektēšanas un telpiskās modelēšanas programmas, piemēram, AutoCAD, Revit, SketchUp, ArhiCAD u.c.

Darba apstākļi

Arhitektūras tehniķa darbs norit gan telpās, veicot projektēšanas darbu, gan ārā, veicot projekta teritorijas izpēti un uzraudzību būvniecības laikā, kā arī uzraugot projekta uzturēšanu pēc projekta nodošanas, ja to paredz līgums. Darbā jārēķinās ar paaugstinātu stresu saistībā ar termiņu ievērošanu. Darba procesā nepieciešama prasme strādāt komandā, plānot savu darba laiku un darbu izpildes tempu. Bieži nākas prezentēt darba rezultātus, formulēt jautājumus. Noder iemaņas brīvrokas skiču izstrādē un citas grafiskās komunikācijas tehnikas, kā arī prasmes lietot digitālās projektu vadības sistēmas.

Darba un izaugsmes iespējas

Pēc Arhitektūras tehniķa kvalifikācijas ieguves ir iespēja uzsākt darbu profesijā būvniecības un arhitektūras jomā. Tāpat ir iespēja turpināt izglītības ieguvi 1.līmeņa profesionālā studiju programmā un iegūt Arhitektūras tehnologa kvalifikāciju, kā arī var turpināt izglītības ieguvi kādā no arhitektūras bakalaura un pēc tam profesionālā maģistra studiju programmām.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

 • telpiskā un matemātiskā domāšana;
 • augsta precizitāte, spēja koncentrēties;
 • prezentācijas prasmes;
 • spēja plānot savu darba laiku un darbu izpildes tempu;
 • skicēšanas, zīmēšanas, gleznošanas prasmes;
 • radošums;
 • orientēšanās būvniecības nozares likumdošanā.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

Arhitektūras tehniķa profesijā svarīgi ir:

 • atbildība un precizitāte;
 • apgūt jaunas datorprogrammas Revit, Sketchup, u.c.;
 • pārzināt Latvijas Būvnormatīvus un ar darba procesiem saistītos jautājumus;
 • orientēties būvniecības likumdošanā un Latvijas republikas normatīvajos aktos;
 • apgūt 3D modelēšanas prasmes būvprojekta un tā daļu noformēšanai un sagatavošanai.

Informācija sagatavota sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžu
https://www.rck.lv

Publicēts 2022. gada 30. jūnijā