Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas – profesionālā maģistra studiju programma
Publicēts 2022. gada 30. jūnijā