Ekskavatora vadītājs veic nepieciešamos rakšanas darbus ar ekskavatoru remonta vai būvniecības procesu nodrošināšanai.

Ekskavatora vadītājs darbā:

 • veic birstošu materiālu iekraušanas darbus (smilts, sāls, šķembas utt.);
 • veic sniega novākšanu no tiltiem un satiksmes pārvadu braucamās daļas un ietvēm;
 • attīra laukumus, autobusu paviljonus, autobusu pieturas un atpūtas vietu teritorijas no sniega;
 • veic bojāto caurtekas posmu nomaiņu, jaunu caurteku izbūvi;
 • rok, tīra un atjauno sāngrāvju profilu;
 • veic mehanizētu nomaļu grunts uzauguma noņemšanu;
 • veic būvbedru, tranšeju u.c rakšanas darbus;
 • ·sagatavo ekskavatoru darbam veic apkopi pēc darba veikšanas;
 • rūpējas par ekskavatora tehnisko stāvokli, ugunsdrošības stāvokli (ierīces elektroinstalācija, mezglu pārkāršana), kā arī mērinstrumentu un kontroles instrumentu stāvokli;
 • veic darbus gan uz ķēžu ekskavatoriem, gan riteņu ekskavatoriem;
 • apkalpo un veic ekskavatora un tā kustīgo elementu remontu.

Darba aprīkojums:

ekskavatora vadītājs darbā izmanto dažādus mehānisko instrumentu komplektus vienkāršu un ātru remontdarbu veikšanai, izmanto darba apģērbu un darba aizsarglīdzekļus, izmanto dažāda veida ekskavatora mehānismus – rakšanai, celšanai, iekraušanai, līdzināšanai.

Darba apstākļi:

ekskavatora vadītājam ir sēdošs darbs, kas vienlaikus prasa nepārtrauktu vadītāja redzes un dzirdes koncentrēšanu veicamajam uzdevumam. Atkarībā no situācijas, darbs jāveic arī nelabvēlīgos laikapstākļos: lietus, snigšanas, biezas miglas, apledojuma u.tml. laikā.

Darba iespējas:

ekskavatora vadītājs var strādāt komunālo pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos vai uzņēmumos, kas veic autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus.

Iespējamais atalgojums:

ekskavatora vadītājs vidēji mēnesī nopelna no 500 līdz 1400 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojums ir atkarīgs no mēnesī veikto darbu skaita, to sarežģītības, kā arī Latvijas reģiona un uzņēmuma, kurā strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt labām reakcijas spējām, jāspēj ātri risināt tehniskas problēmsituācijas, jāpiemīt tehniskai domāšanai, jābūt pamatzināšanām mehānikā, jābūt labām koncentrēšanās spējām, atbildības izjūtai, līdzsvarotam raksturam, kā arī vēlama laba fiziskā sagatavotība.

Publicēts 2019. gada 22. jūlijā