Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis organizē būvniecības tehnikas ekspluatācijas un remontdarbus, kā arī veic būvniecības tehnikas apkopi. Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis ir profesijas Transportbūvju būvtehniķis specializācija.

Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis darbā:

 • pārzina celtniecības, ceļu būves un uzturēšanas mašīnu uzbūvi, darbības principus un tehnoloģiju;
 • sagatavo darbam celtniecības un ceļu būves / uzturēšanas mašīnas, iekārtas un instrumentus, veic to ikdienas tehnisko apkopi;
 • veic ceļu būves mašīnu tehniskā stāvokļa diagnostiku un plāno to remontu;
 • izvēlas apkopēm atbilstošus materiālus un rezerves daļas, tehniskos šķidrumus, instrumentus un iekārtas;
 • prot vadīt ceļu būves tehniku;
 • orientējas normatīvajos aktos, kas regulē celtniecības, ceļu būves un uzturēšanas uzņēmumu un servisa uzņēmumu darbību;
 • prot strādāt ar tehnisko dokumentāciju un lasīt rasējumus;
 • pārzina un darbā ievēro darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības un vides aizsardzības noteikumus;
 • prot strādāt ar katalogiem un iegūt tehnisku informāciju.

Darba aprīkojums

Pārsvarā strādā speciālā darba apģērbā un apavos. Veicot atsevišķus darbus, lieto sejas masku, aizsargbrilles, cimdus. Darbā lieto dažādus mehāniskos, elektriskos un pneimatiskos (darbināmi ar saspiestu gaisu) instrumentus, piemēram, pneimatiskās uzgriežņu atslēgas, virpas, slīpmašīnas, metināšanas iekārtu, pacēlājus, kā arī dažādus rokas instrumentus. Ceļu būves tehnikas remonta uzņēmumos var būt elektronisks diagnostikas aprīkojums un datorizētas iekārtas.

Darba apstākļi

Strādā būvniecības tehnikas apkopes un remonta telpās vai remontē tehniku to darba vidē. Darba vidē var būt paaugstināts troksnis, putekļi un laikapstākļu mainība. Jāspēj veikt remontdarbi jebkuros laika apstākļos, piemēram, arī dubļainā ceļa trasē lietus laikā. Sezona var ietekmēt darba intensitāti un darba laiku. Aktīvā būvdarbu sezona ilgst no aprīļa līdz oktobrim (atkarīgs no laika apstākļiem).

Darba un izaugsmes iespējas

Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis strādā ceļu uzturēšanas, transportbūvju un celtniecības mašīnu un iekārtu remonta, servisa uzņēmumos.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu

Pacietība, precizitāte un atbildības sajūta. Svešvalodu prasme. Izpratne par rasējumiem un tehnoloģisko dokumentāciju, kas saistīta ar ceļu būvi un uzturēšanu. Interese par tehniku. Prasme plānot savu darbu un ievērot termiņus. Fiziska izturība. Vēlme pilnveidoties un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām ceļu būves jomā.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

 • Skolā īpaši pievērs uzmanību matemātikas, fizikas un informātikas apguvei.
 • Mācoties profesiju, butiski ir labi apgūt diagnostikas iekārtas un būvniecības tehnoloģijas (3D sistēmas).
 • Mācību praksē dodies ar interesi un paņem maksimumu no prakses laikā piedāvātajām iespējām. Prakse ir laba iespēja gūt praktisko darba pieredzi un jaunas zināšanas, kas ļoti noderēs, uzsākot darba gaitas pēc mācībām.
 • Šīs profesijas pārstāvji ir pieprasīti darba tirgū, tāpēc, veicot kvalitatīvu darbu, vienmēr būs iespēja strādāta labi atalgotu darbu.
 • Centies patstāvīgi apgūt jaunas ar darba jomu saistītas un sev vēl nezināmas lietas un tehnoloģijas, tas īpaši noderēs darba procesā, kad būs nepieciešams risinājums nestandarta situācijās.

Informācija sagatavota sadarbībā ar SIA 8 CBR un SIA ACBR

Publicēts 2022. gada 20. jūlijā