Transportbūvju būvtehniķis organizē un veic transportbūvju izbūves vai uzturēšanas darbus ceļu, tiltu un citu transportbūvju būvobjektā vai ceļu uzturēšanas uzņēmumā, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju un būvdarbu vadītāja norādījumiem. Transportbūvju būvtehniķa profesijas specializācijas: ceļu būvtehniķis; tiltu būvtehniķis; sliežu ceļu būvtehniķis; būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis.

Transportbūvju būvtehniķis darbā:

 • izprot būvprojektu, tehniskās shēmas, būvniecības nozares likumdošanu un standartus transportbūvēm;
 • apseko inženierkomunikācijas objektā un novērtē objekta stāvokli;
 • kārto rakšanas un citu darbu veikšanas atļaujas;
 • piedalās transportbūves darbu veikšanas projekta izstrādē;
 • organizē būvdarbu izpildei nepieciešamo pagaidu inženiertehnisko komunikāciju sagatavošanu (sakaru, elektrības, ūdensapgādes un kanalizācijas pievadi);
 • veic satiksmes organizēšanu objektā;
 • organizē izpildāmos darbus objektā un veic būvdarbu izpildītāju darba laika uzskaiti;
 • pārbauda izpildīto darbu apjomus un nodrošina darbu kvalitāti;
 • organizē būvmateriālu kvalitātes un atbilstības laboratoriskās pārbaudes;
 • veic ienākošo materiālu uzskaiti;
 • apkopo piegādāto materiālu pavaddokumentus;
 • sagatavo būvdarbu izpilddokumentāciju;
 • pārrauga darba aizsardzības pasākumu ievērošanu darba vietā.

Darba aprīkojums

Darbā izmanto dažādus mērinstrumentus (mērlente, nivelieris, teodolīts u.c.), dažāda veida virsmu un materiālu mērierīces (krāsas un citu pārklājumu biezuma mērīšanas iekārta, iekārta betona temperatūras noteikšanai cietēšanas procesā, grunts blīvuma mērītājs penetrometrs). Tiek izmantotas datorprogrammas izmēru un augstuma atzīmju noteikšanai projektā, kā arī dažādu detalizāciju izstrādei.
Atrodoties objektā, lieto darba aizsardzības aprīkojumu - aizsargķiveri, brilles, signālvesti, zābakus ar kompozītmateriāla zoli, redzes, dzirdes un elpceļu aizsarglīdzekļus.

Darba apstākļi

Būvtehniķis strādā gan celtniecības objektos, gan birojā. Transportbūves objekti pārsvarā ir ārā, līdz ar to darbā jārēķinās arī ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Būvtehniķis strādā astoņu stundu darba dienu, bet nereti strādā arī virsstundas. Liela darba apjoma gadījumā, darbs var notikt ārpus noteiktā darba laika, kā arī diennakts tumšajā laikā, dažkārt arī nedēļas nogalēs. Bieži no objekta uz objektu pārvietojas ar automašīnu.

Darba un izaugsmes iespējas

Darba iespējas ir uzņēmumos, kas nodarbojas ar ceļu, tiltu un citu transportbūvju projektēšanu, uzturēšanu, modernizāciju, rekonstrukciju, pārbūvi un jaunu projektu realizēšanu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

 • matemātiskā domāšana, kas noder, strādājot ar būvprojekta dokumentāciju un plānojot darba uzdevuma izpildi;
 • labas darba plānošanas prasmes;
 • svešvalodu prasmes;
 • spēja atbildīgi rīkoties ārkārtas situācijās un nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību;
 • prasme strādāt komandā.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

 • Skolā īpašu uzmanību pievērs ģeometrijai un fizikai  - tās transportbūvēs ir pamats. Tāpat vajadzētu skolas laikā sākt iepazīt būvmehāniku - tā veidota uz matemātikas un fizikas bāzes. Ne mazāk vērības jāpievērš rasēšanas programmu apguvei.
 • Transportbūves ir ārkārtīgi interesants un aizraujošs darbs ar skaidri saredzamu un citiem pamanāmu darba rezultātu, kas saglabājas gadu desmitiem.
 • Esi gatavs izrauties no komforta zonas un paplašināt tās robežas. Centies elastīgi risināt  problēmas.
 • Esi gatavs darbam arī augstumā, nelabvēlīgos laikapstākļos, taču drošību nostādi pāri visam.
 • Svarīga ir vēlme un interese attiecīgajā nozarē - ja ir interese, tad diez gan daudz var apgūt pats, vērojot kā tiek būvēti transportbūves objekti, šo procesu var redzēt visapkārt!

Informācija sagatavota sadarbībā ar SIA 8 CBR un SIA ACBR

Publicēts 2022. gada 25. jūlijā