Politologs pēta un modelē politiskās norises sabiedrībā, veic pētniecisko darbību un piedalās sociāli politiskajos procesos starptautiskajā, reģionālajā un vietējā līmenī, veido nozares politiku un gatavo rīcībpolitikas dokumentus.

Politologs darbā:

 • pēta politisko institūciju un politisko kustību teoriju, izcelsmi, attīstību un darbību;
 • analizē indivīdu un grupu politisko uzvedību, kā arī to saistību ar sabiedrību un ekonomiku;
 • raksta ziņojumus par savu pētījumu rezultātiem;
 • sagatavo rakstus zinātniskajiem žurnāliem;
 • analizē ministriju un valdības departamentu politiskos lēmumus vai plānus;
 • plāno un veic sabiedriskās domas (dažādu cilvēku domu) aptaujas, kā arī, balstoties uz savām zināšanām un viedokli, izskaidro/ interpretē to rezultātus;
 • dažkārt darbojas kā politiskie konsultanti un sniedz padomus dažādām sabiedrības grupām, valdībai, politiskām organizācijām, nevalstiskām organizācijām, finanšu tirgiem un medijiem dažādos politiska satura jautājumos;
 • sadarbojas ar starptautiskiem valdības departamentiem, piemēram, vēstniecībām vai komisijām;
 • analizē un komentē mediju izteikumus un paziņojumus;
 • prezentē politisku informāciju radio un televīzijā;
 • iesniedz rakstus žurnāliem un avīzēm, informējot sabiedrību par politiskajiem notikumiem.

Darba aprīkojums:

politologi savā darbā izmanto grāmatas un pētījumu materiālus, diktofonu, mediju arhīvus un dažāda veida biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, kopēšanas iekārtas un skeneri.

Darba apstākļi:

politologi pārsvarā strādā individuāli, taču, savus darba pienākumus pildot, nonāk saskarē ar citiem politologiem, žurnālistiem, politiķiem un studentiem. Politologa darbs pārsvarā tiek veikts iekštelpās, darba vajadzībām var nākties bieži ceļot un apmeklēt dažādus politiskus pasākumus. Darba laiks ir ļoti atšķirīgs – valsts iestādēs darbalaiks ir normēts, bet pašnodarbinātajiem un privātos uzņēmumos strādājošiem politologiem darbs var būt nenormēts vai nepilnas slodzes.

Darba iespējas:

politologs var strādāt dažādās valsts iestādēs un ministrijās, izglītības iestādēs, pašvaldību iestādēs, pētnieciskos institūtos, ziņu aģentūrās, preses izdevumu redakcijās, publisko attiecību uzņēmumos, Saeimā, politiskās partijās vai arī strādāt kā neatkarīgais konsultants. Tāpat politologs var strādāt arī kā pašnodarbinātā persona un sniegt politiskas konsultācijas.

Iespējamais atalgojums:

darba atalgojums atkarīgs no uzņēmuma, iestādes veida, profesionalitātes un darba pieredzes. Labas peļņas iespējas ir politikas analītiķiem ar pieredzi rīcībpolitikas laukā un konkrētu specializāciju.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

svarīga ir laba spriestspēja, izpratne par sabiedrisko situāciju, kā arī prasme izteikt savu viedokli loģiski un argumentēti. Jāpārzina politisko kustību teorijas, svarīgākie vēsturiskie notikumi.

Publicēts 2020. gada 29. jūnijā