Jumiķis ir būvniecības speciālists vai būvamatnieks, kurš ieguvis profesionālo vidējo izglītību vai profesionālo tālākizglītību, kuram ir nepieciešamās praktiskā darba iemaņas un kurš ir sagatavots kvalificētam darbam būvniecībā jumta klāja izgatavošanā un jumta seguma uzklāšanā. Jumiķis var strādāt būvfirmās, kā arī patstāvīgi, apvienojoties brigādēs, izpildot jumiķa darbus jaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās.

Jumiķis darbā:
 • izmanto zināšanas kokapstrādes pamatos;
 • pārzina jumta būvkonstrukciju izgatavošanas tehnoloģiju un izbūvi;
 • veic jumtu konstrukciju izbūvi;
 • veic jumta montāžas, renovācijas un restaurācijas darbus, kā ar tradicionālajiem jumta konstrukciju elementu sasaistīšanas paņēmieniem, tā arī izmantojot modernus risinājumus;
 • pārzina skārdnieka darbu specifiku un ieklāj skārdu dažādās jumta salaiduma un saskares vietās;
 • veic darbus saskaņā ar projekta tehnisko rasējumu un darba kvalitātes prasībām;
 • lasa projektu plānotos rasējumus;
 • veic būvdarbu apjomu novērtēšanu un nosaka veicamo uzdevumu darbietilpību stundās;
 • izvēlās atbilstošus materiālus un aprēķina nepieciešamo materiālu daudzumu;
 • patstāvīgi plāno veicamā darba operācijas, organizē savu darba vietu;
 • pārzina un ievēro darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības.
Darba aprīkojums:

speciāls tērps, austiņas, aizsargķivere, cimdi, aizsargbrilles, alpīnisma troses un to savienojumi, drošības jostas un uzkabes. Izmanto mehāniskos, pneimatiskos (darbināmi ar saspiestu gaisu) un elektriskos instrumentus, kā arī dažādus mērinstrumentus.

Darba apstākļi:

organizatoriskie - darbs veicams individuāli vai komandā, jāuzrauga un jāvada 1. un 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas pārstāvji;

fizikālie - darbs saistīts ar augstumu, troksni un iespējamas vibrācijas, saskare ar kaitīgiem putekļiem, iespējams darbs pazeminātas vai paaugstinātas temperatūras apstākļos, vējā;

bioloģiskie – iespējama saskare ar dažādiem kukaiņiem/insektiem;

ķīmiskie - iespējama saskare ar līmēm, apdares, koksnes ķīmiskās aizsardzības materiāliem, bitumena, nesadegušās gāzes izgarojumiem un azbestu.

Iespējamais atalgojums

Mēnešalga jumiķim var būt sākot no 400 līdz 2000 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojuma apmērs atkarīgs no profesionalitātes līmeņa, būvprojekta, darba devēja u.c.

Darba iespējas:

var strādāt jumiķu, kā arī citu nozaru uzņēmumos, kuros jāveic jumiķa darbi. Tāpat var strādāt kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

pacietība, precizitāte, izpratne par tehnisko dokumentāciju un ēku konstrukcijām, prasmes strādāt individuāli un komandā, atbildības sajūta, fiziskā izturība, spējas sniegt pirmo palīdzību, sazināties latviešu valodā, kā arī vienā svešvalodā, spēja pilnveidoties un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām. Īpaši vēlams nebaidīties no augstuma.

Publicēts 2018. gada 3. decembrī