Vīnzinis ir darbinieks, kurš restorānā atbild par vīna iepirkumiem, to pareizu uzglabāšanu un pārdošanu. Vīnzinis vienmēr zina, kādu vīnu piedāvāt apmeklētājiem atkarībā no diennakts laika, gadalaika un izvēlētajiem ēdieniem, kā arī atkarībā no daudziem citiem apstākļiem. Labs vīnzinis orientējas ne tikai vīnos, bet arī citos alkoholiskos un bezalkoholiskajos dzērienos (viskijs, džins, portvīns, tekila), kafijā, tējā  un pat tabakā, jo šie produkti tiešā veidā ir atkarīgi no augsnes tipa, klimatiskajiem apstākļiem un citām teritoriālajām īpatnībām – izcelsmes vietas.

Vīnzinis darbā:

 • veic vīna sortimenta izvēli;
 • kontaktējas ar sadarbības partneriem;
 • veic vīnu kontroli;
 • pasūta un pieņem vīnu;
 • veic regulāru vīna uzskaiti;
 • uzrauga vīna uzglabāšanas apstākļus;
 • sagatavo vīna pasniegšanai nepieciešamo inventāru;
 • komunicē ar viesi par vīna izvēli restorānā;
 • raksturo vīna saderību ar izvēlētajiem ēdieniem;
 • veic degustācijas kopā ar personālu profesionalitātes paaugstināšanai;
 • plāno glāžu izvēli restorānā;
 • nodrošina vides aizsardzību;
 • ievēro vispārējos darba drošības un ugunsdrošības noteikumus;
 • ievēro darba higiēnas prasības.

Darba aprīkojums:

Vīnzinis darbā ir darba apģērbā, atbilstoši restorāna etiķetei. Darba procesā tiek izmantotas biroja iekārtas (dators, kopētājs, printeris u.tml.), dažādas datu bāzes un  viesu apkalpošanas programmas, informatīvie līdzekļi par vīniem, iestādes iekšējās kārtības un lietvedības programmas. Vīnzinis regulāri dodas uz vīna dārziem lai izzinātu vairāk konkrētu vīna ražotāja vīnus un reģionu kopumā.

Darba apstākļi:

Vīnzinim ir aktīvs darbs, dažkārt paaugstinātos stresa apstākļos. Tāpat darbs ir saistīts ar asiem priekšmetiem (korķa viļķi, vīna pudeļu naži, stikla pudeles). Darbu veic individuāli vai vairāku speciālistu komandā.

Darba iespējas:

Vīnzinis var strādāt dažāda tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos gan Latvijā, gan ārpus Latvijas robežām.

Iespējamais atalgojums:

Vīnziņa vidējais atalgojums ir no.. līdz.. EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojums ir atkarīgs no uzņēmuma, kurā strādā, kā arī atalgojuma politikas un zināšanu līmeņa.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

Vīnzinim jāpiemīt izteiktai precizitātei, paškontrolei, atbildības izjūtai, pacietībai, empātijai, jāpārzina vīni no visas pasaules, jāorientējas vīna veidos, jābūt organizētam, jāpiemīt elastībai dažādās situācijās, tolerancei, jābūt aktīvam un ar fizisko izturību, jābūt vēlmei pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas, jāprot vismaz 2 svešvalodas.

Publicēts 2019. gada 27. septembrī