Zāļu reģistrācijas speciālists darbā:

  • izstrādā, ievieš un uzrauga zāļu reģistrācijas, pārreģistrācijas un izmaiņu veikšanas procesus;
  • veic reģistrācijas dokumentu izstrādes plānošanu, dokumentu atjaunošanu un pārformēšanu;
  • sagatavo zāļu reģistrācijas dokumentus un piedalās zāļu reģistrēšanā;
  • veido zāļu iepakojumu tekstus;
  • sagatavo zāļu aprakstus un izstrādā zāļu lietošanas instrukcijas;
  • gatavo iepakojumu marķējuma tekstus;
  • tulko informāciju, kas saistīta ar zāļu aprakstiem un zāļu lietošanas instrukciju.

Darba aprīkojums:

zāļu reģistrācijas speciālists savā darbā izmanto datoru, dažādas tehnoloģiskās iekārtas un palīgiekārtas, saistošos normatīvos aktus un vadlīnijas. Darbā nav nepieciešams speciāls apģērbs vai darba aizsardzības līdzekļi.

Darba apstākļi:

zāļu reģistrācijas speciālistam savā darbā jārēķinās ar darba vides faktoriem, kuri pieejami biroja telpās, kā arī organizatoriskiem faktoriem (darbs var tikt veikts kā individuāli tā arī grupas sastāvā). Zāļu reģistrācijas speciālists strādā 8 stundu darba dienu.

Darba iespējas:

zāļu reģistrācijas speciālists strādā farmācijas nozares uzņēmumā, valsts uzraugošās institūcijās kā Zāļu valsts aģentūra, Pārtikas un veterinārais dienests, Veselības inspekcijā u.c.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai un precizitātei, jāpārzina zāļu reģistrācijas dokumentācijas sagatavošanas un iesniegšanas likumdošanas prasības attiecīgā valstī, jāspēj koordinēt dažādus zāļu reģistrācijas procesus, jāprot lietot informācijas tehnoloģijas, jāspēj strādāt gan individuāli, gan komandā, jābūt vēlmei nepārtraukti apgūt jaunas zināšanas, obligātas ir teicamas svešvalodu zināšanas.

Publicēts 2019. gada 11. februārī